:: منوی سایت
انجمن علمی نفرولوژی ایران
انجمن علمی نفرولوژی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: محمدرضاl گنجی
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 2
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 910116
بازدید این صفحه در سال جاری: 345
بازدید این صفحه در ماه جاری: 46
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 9
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1022
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدرضاl گنجی
محمدرضاl گنجی
رئیس

محسن نفر
محسن نفر
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محسن نفرنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضاl گنجینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن