:: منوی سایت
انجمن علمی نفرولوژی ایران
انجمن علمی نفرولوژی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: محمدرضا گنجی
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 30
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1326685
بازدید این صفحه در سال جاری: 6
بازدید این صفحه در ماه جاری: 6
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 0
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1022
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محسن نفر
محسن نفر
دبیر

محمدرضا گنجی
محمدرضا گنجی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
بابک هادیاننفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرناز برزينفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سوسن محمدی کبارنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
حمید رضا سامی مقامنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم زارع نهندینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
ناصر سعیدینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فریدون پروشانی نیانفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرزانه فتوحينفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
ملیحه یارمحمدینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نوشین هاشمینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
لیلا باقرینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
طاهره صباغياننفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امیر بیگدلینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نرگس سادات زاهدنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محسن نفرنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن