:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید ابراهیم كتابچی
تاریخ تاسیس: 1357
تعداد اعضای ثبت نام شده: 335
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780085
بازدید این صفحه در سال جاری: 1932
بازدید این صفحه در ماه جاری: 426
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 96
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1154
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
احمد صفائي يزدي
احمد صفائي يزدي
عضو هیأت مدیره

سید ابراهیم كتابچی
سید ابراهیم كتابچی
رئیس

محمد شیرانی
محمد شیرانی
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احمد شکرچی زادهجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسيح صبوريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زهره حبیبیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
احسان شرافت كاظم زادهجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
امیر تارخجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد باقریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
روشنك روشنيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا طاعتي اصيلجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن سلطاني گردفرامرزيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شهاب جعفريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
احسان برزیدهجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
امير حسين حقيرجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالرضا رحمانیانجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
بیتا نیازیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا قلمیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن