:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید ابراهیم كتابچی
تاریخ تاسیس: 1357
تعداد اعضای ثبت نام شده: 335
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2459512
بازدید این صفحه در سال جاری: 426
بازدید این صفحه در ماه جاری: 426
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 135
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1154
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
احمد صفائي يزدي
احمد صفائي يزدي
عضو هیأت مدیره

مسعود شيرواني جوزداني
مسعود شيرواني جوزداني
دبیر

فيروز صالح پور
فيروز صالح پور
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عبدالله روشنجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
جمال ذبيحي محمودآباديجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
غلامرضا حبیبیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
يعقوب ترسليجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
بابك عليجانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرضیه توکلیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهرام هجرانیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهمن اشرف نوبریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی رزم کنجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حميد اعتمادرضائيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمدتقي ايماني خسروشاهيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعود شابه پورجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
موسی تقي‌پوربي بالانجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
كريم نيك پوريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد شکرچی زادهجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن