:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید ابراهیم كتابچی
تاریخ تاسیس: 1357
تعداد اعضای ثبت نام شده: 335
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359241
بازدید این صفحه در سال جاری: 4741
بازدید این صفحه در ماه جاری: 342
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 69
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1154
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مصطفي محسني
مصطفي محسني
خزانه دار

فيروز صالح پور
فيروز صالح پور
عضو هیأت مدیره

مسعود شيرواني جوزداني
مسعود شيرواني جوزداني
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حسنعلی طغیانی دولت آبادیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجيد ظهرابيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
امير محمد بزازيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
هوشنگ معينجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجيد محموديجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد صمديانجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیژن زمانی زادهجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین مشهدی نژادجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالقيوم بفكينجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
نجم الدین مولاناییجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
اکبر فاضلجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسيح صبوريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهرداد مراديجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
موسی تقي‌پوربي بالانجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
امین نیاکانجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن