:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید ابراهیم كتابچی
تاریخ تاسیس: 1357
تعداد اعضای ثبت نام شده: 335
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634514
بازدید این صفحه در سال جاری: 1003
بازدید این صفحه در ماه جاری: 28
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 119
بازدید این صفحه در روز جاری: 7
HyperLink
 
 
1154
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
موسی تقي‌پوربي بالان
موسی تقي‌پوربي بالان
عضو هیأت مدیره

شاهرخ یوسف زاده
شاهرخ یوسف زاده
عضو هیأت مدیره

فيروز صالح پور
فيروز صالح پور
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پيمان ظفردوستجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
محسن نبيونيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
اسد خزائیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهرام امين منصورجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد کامگارپورجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسام عبدالحسين پورجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی مشهد
احمد صالحیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مقصود احبابجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيما سياح مليجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا راثی پورجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تبریز
على زينلىجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی خواجویجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی مشهد
کاظم عباسیونجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدكاظم حبيب اخياريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن دهباشيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن