:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید ابراهیم كتابچی
تاریخ تاسیس: 1357
تعداد اعضای ثبت نام شده: 335
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780073
بازدید این صفحه در سال جاری: 1931
بازدید این صفحه در ماه جاری: 425
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 95
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1154
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فيروز صالح پور
فيروز صالح پور
عضو هیأت مدیره

مسعود شيرواني جوزداني
مسعود شيرواني جوزداني
دبیر

کاظم عباسیون
کاظم عباسیون
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
آذين رزم گيريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمدرضا رجبيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجید خراسانیانجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تبریز
امير حسين حقيرجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيد سعدي توكليجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سیداحمد تهامیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محسن نبيونيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
ایرج بماناجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد قندهاریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مصطفی ترکاشوندجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد مطلق پيروزجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سيدحسن عزب دفتريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد نادري نياجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
علي شفاجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيدمحمود طباطبائي‌فرجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن