:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید ابراهیم كتابچی
تاریخ تاسیس: 1357
تعداد اعضای ثبت نام شده: 335
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041900
بازدید این صفحه در سال جاری: 3983
بازدید این صفحه در ماه جاری: 440
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 116
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1154
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کاظم عباسیون
کاظم عباسیون
عضو هیأت مدیره

سید ابراهیم كتابچی
سید ابراهیم كتابچی
رئیس

مسعود شيرواني جوزداني
مسعود شيرواني جوزداني
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
هادي نیکنامجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
ابوالقاسم پيروزيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
امیرضیاالدین علیمرادیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تبریز
بابك عليجانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حامد ريحاني كرمانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعود صابریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجيد رضوانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
اكبر فرزان نياجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدتقي معيني پورجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
منوچهر تك منشجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
امير حسين حقيرجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
امیدوار رضایی میرقائدجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد شیرانیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
یوسف کریمیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
كيوان ادراكيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن