:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید ابراهیم كتابچی
تاریخ تاسیس: 1357
تعداد اعضای ثبت نام شده: 335
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634467
بازدید این صفحه در سال جاری: 1002
بازدید این صفحه در ماه جاری: 27
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 118
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1154
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سید ابراهیم كتابچی
سید ابراهیم كتابچی
رئیس

محمد شیرانی
محمد شیرانی
بازرس

مسعود شيرواني جوزداني
مسعود شيرواني جوزداني
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احمد صفائي يزديجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی مشهد
بابك عليجانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
علي اكبر حقيقيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد مطلق پيروزجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی مشهد
احمد سلطانیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود مشهدي زادهجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيدمحمود نوريانجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
کیوان اقبالجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالرضا شيخ رضاييجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
یوسف کازرونیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حميدرضا جانقربانجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا اکرمیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
اكبر فرزان نياجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيدحسن عزب دفتريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالکریم رحمانیانجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن