:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید ابراهیم كتابچی
تاریخ تاسیس: 1357
تعداد اعضای ثبت نام شده: 335
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723715
بازدید این صفحه در سال جاری: 354
بازدید این صفحه در ماه جاری: 19
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 24
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1154
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مسيح صبوري
مسيح صبوري
عضو هیأت مدیره

فيروز صالح پور
فيروز صالح پور
عضو هیأت مدیره

سید ابراهیم كتابچی
سید ابراهیم كتابچی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عبدالرضا شيخ رضاييجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حميد اعتمادرضائيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی مشهد
اسحاق بهراميجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
ابوالقاسم پيروزيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيدمحمود طباطبائي‌فرجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
روزبه شمس امیریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن فلاحجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرزاد سهرابیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تهران
مصطفی ترکاشوندجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهره سلطان رحمتيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
علي باباشاهي آشتيانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد قربانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيدحسن عزب دفتريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا پور خلیلیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
علي كاظمي نژادجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن