:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید ابراهیم كتابچی
تاریخ تاسیس: 1357
تعداد اعضای ثبت نام شده: 335
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2459413
بازدید این صفحه در سال جاری: 92
بازدید این صفحه در ماه جاری: 92
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1154
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فيروز صالح پور
فيروز صالح پور
عضو هیأت مدیره

سید ابراهیم كتابچی
سید ابراهیم كتابچی
رئیس

مسعود شيرواني جوزداني
مسعود شيرواني جوزداني
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مجيد رضوانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
افشان رئيسيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید حسن عصاییجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید محمد راکعیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
هادي ابراهيميجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
پرويز فيرزوبخشجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد صفائيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
صادق قدریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن رضا محمديجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن نبيونيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین قلعه نویجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسيح صبوريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
احمد قندهاریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
علي ارجمندتيموريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمید حیات غیبجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن