:: منوی سایت
انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: عبدالرسول اکبریان
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 93
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041835
بازدید این صفحه در سال جاری: 352
بازدید این صفحه در ماه جاری: 48
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 16
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1156
:: جراحی های کم تهاجمی زنان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
اشرف معینی
اشرف معینی
بازرس

عبدالرسول اکبریان
عبدالرسول اکبریان
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عبدالرضا لنکرانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
پیمانه دهقانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیما کبوتریزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
حسنعلی موحدیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
آتوسا عزیزخانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرشته جلالیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
زیبا ظهیری سروریزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
خدیجه ملک زادهزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
جمیله جهانبخشزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
لیلا نظریزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
سیده هلیا نیّریزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
شهلا چایچیانزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
مانیا کاوهزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
بنفشه تاجبخشزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
جلیل پاکروشزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن