:: منوی سایت
انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: عبدالرسول اکبریان
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 24
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1643685
بازدید این صفحه در سال جاری: 172
بازدید این صفحه در ماه جاری: 43
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 16
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1156
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
اشرف معینی
اشرف معینی
بازرس

عبدالرسول اکبریان
عبدالرسول اکبریان
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پیمانه دهقانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی شیراز
سپیده میرجزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
اعطم رفیقزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی اهواز
عبدالرسول اکبریانزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم الماسی نصرآبادیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اشرف معینیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
هاله رحمانپور زنجانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
مرضیه زمانیانزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن