:: منوی سایت
انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: عبدالرسول اکبریان
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 93
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723734
بازدید این صفحه در سال جاری: 112
بازدید این صفحه در ماه جاری: 10
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1156
:: جراحی های کم تهاجمی زنان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
اشرف معینی
اشرف معینی
بازرس

عبدالرسول اکبریان
عبدالرسول اکبریان
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
لیلی حفیظی لطف آبادیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
فیروزه سادات هاشمیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مریم عزیزی کوتناییزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرانک قاسمیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
پیمانه دهقانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی شیراز
الهام پورنجفزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صفورا روح الامینزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
ژیلا ناصریزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ارومیه
زهرا نیکپوریزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی گیلان
بهجت لامعی منتاجیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تبریز
زهرا نصیریزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
ویدا تقی پور بازرگانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
زهره ایزدی یارزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
زیبا ظهیری سروریزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
پرند قشلاقیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی مازندران
+لیست کامل اعضای انجمن