:: منوی سایت
انجمن علمی نوروژنتیک ایران
انجمن علمی نوروژنتیک ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد حسن کریمی نژاد
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 62
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634727
بازدید این صفحه در سال جاری: 282
بازدید این صفحه در ماه جاری: 66
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1182
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سید حسن تنکابنی
سید حسن تنکابنی
نایب رئیس

یلدا نیلی پور
یلدا نیلی پور
عضو علی البدل

محمد حسن کریمی نژاد
محمد حسن کریمی نژاد
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمدرضا قضاویاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضا شروین بدواعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
آریانا کریمی نژادپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
افسانه صاحب زمانیکودکاندانشگاه علوم پزشکی کرمان
رسول اعلاییژنتیک انسانیدانشگاه‌های وزارت علوم
پروا نمیرانیانپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد کاظم بخشنده بالیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هیلدا یزدانپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
فرزاد سعدلو پاریزیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی کرمان
خدیجه نودهیژنتیک انسانیمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
مهرداد شیخ نظامیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد وفائي شاهياعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
یوسف شفقتیکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
محمودرضا اشرفیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید امیر حسن حبیبیبیماریهای مغزو اعصابدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن