:: منوی سایت
انجمن علمی نورومتابولیک ایران
انجمن علمی نورومتابولیک ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: پروانه کریم زاده
تاریخ تاسیس: 1394
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1195131
بازدید این صفحه در سال جاری: 461
بازدید این صفحه در ماه جاری: 6
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 20
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1183
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
اریا ستوده
اریا ستوده
خزانه دار

محمودرضا اشرفی
محمودرضا اشرفی
دبیر

علیرضا توسلی
علیرضا توسلی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
لادن افشارخاصاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بختیار خسرویاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کبری شیداییاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهران بیرقی طوسیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نرجس جعفریاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پروانه کریم زادهاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غلامرضا زمانیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهزاد داورنیاژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
علیرضا توسلیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهاب نوریانغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
اریا ستودهغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا قضاویاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمودرضا اشرفیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راضیه فلاحاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد کاظم بخشنده بالیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن