:: منوی سایت
انجمن علمی نورومتابولیک ایران
انجمن علمی نورومتابولیک ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: پروانه کریم زاده
تاریخ تاسیس: 1394
تعداد اعضای ثبت نام شده: 41
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864401
بازدید این صفحه در سال جاری: 558
بازدید این صفحه در ماه جاری: 47
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 21
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1183
:: انجمن نورومتابولیک ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمودرضا اشرفی
محمودرضا اشرفی
دبیر

اریا ستوده
اریا ستوده
خزانه دار

علیرضا توسلی
علیرضا توسلی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عبدالعظیم نجاتی زادهژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دانشگاه های خارج از کشور
پروانه کریم زادهاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد وفائي شاهياعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
آزاده زاوه زاداعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه طباطباییغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
مرضیه باباییطب فیزیکی و توانبخشیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد کاظم بخشنده بالیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آسیه مصلی نژادغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
علي نيكخواهاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهشته النگعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نرجس جعفریاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا توسلیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیتا شالبافانبیماریهای مغزو اعصابدانشگاه علوم پزشکی اهواز
سید مسعود هوشمندژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دانشگاه های خارج از کشور
راضیه فلاحاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن