:: منوی سایت
انجمن علمی نورومتابولیک ایران
انجمن علمی نورومتابولیک ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: پروانه کریم زاده
تاریخ تاسیس: 1394
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136491
بازدید این صفحه در سال جاری: 817
بازدید این صفحه در ماه جاری: 74
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1183
:: انجمن نورومتابولیک ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علیرضا توسلی
علیرضا توسلی
عضو هیأت مدیره

پروانه کریم زاده
پروانه کریم زاده
رئیس

اریا ستوده
اریا ستوده
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
نرجس جعفریاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راضیه فلاحاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد حسینیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم رزاقی آذرغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
وحید رضا یاساییژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوشین رستم پورغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد غفرانیاعصاب اطفالدانشگاه های خارج از کشور
الهام رحیمیانرادیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عليرضا رضايياعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیتا شالبافانبیماریهای مغزو اعصابدانشگاه علوم پزشکی اهواز
حسین مروجغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرتضي حيدرياعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد وفائي شاهياعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
شاداب صالح پورغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرجان شکیباغدد درون ریز و متابولیسم کودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن