:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت کار ایران
انجمن علمی بهداشت کار ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: فریده گل بابائی
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 90
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723783
بازدید این صفحه در سال جاری: 323
بازدید این صفحه در ماه جاری: 18
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1061
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پروین نصیری
پروین نصیری
نایب رئیس

فریده گل بابائی
فریده گل بابائی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
اعظم جهانگیر بلورچیانمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی گیلان
محمود حیدریمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی همدان
حسین مدرسی فرمهندسی بهداشت حرفه ایسایر (خارج از دانشگاه)
مرجان کیانیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهدیه دلیخونمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آرام تیرگرمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی بابل
احسان اله حبیبیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زهرا نوریمهندسی بهداشت حرفه ایسایر (خارج از دانشگاه)
عادل مظلومیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد عنبریمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد قنبری الموتیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی قزوین
مهدی قاسم خانیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمیه اشرفیانمهندسی بهداشت حرفه ایسایر (خارج از دانشگاه)
مه سیما احمدپورمهندسی بهداشت حرفه ایسایر (خارج از دانشگاه)
مینا صالحی سدهمهندسی بهداشت حرفه ایسایر (خارج از دانشگاه)
+لیست کامل اعضای انجمن