:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت کار ایران
انجمن علمی بهداشت کار ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: فریده گل بابائی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 36
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1404216
بازدید این صفحه در سال جاری: 68
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1061
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پروین نصیری
پروین نصیری
نایب رئیس

فریده گل بابائی
فریده گل بابائی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد حسین محمد قیماسیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مسعود حیدریمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی ایران
آرام تیرگرمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
مه سیما احمدپورمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی
عادل مظلومیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه های خارج از کشور
علیرضا ولائیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی
سمیه فرهنگ دهقانمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی کریمیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود ریسمانچیانمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
میرغنی سیدصومعهمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی
مهدی جهانگیر بلورچیانمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه های خارج از کشور
سارا کریمی زوردگانیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی همدان
جبرائیل نسل سراجیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
عطیه میرمحمدصادقمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لیلا امیدیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن