:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت کار ایران
انجمن علمی بهداشت کار ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: فریده گل بابائی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 36
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715071
بازدید این صفحه در سال جاری: 287
بازدید این صفحه در ماه جاری: 39
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1061
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فریده گل بابائی
فریده گل بابائی
رئیس

پروین نصیری
پروین نصیری
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
اعظم جهانگیر بلوزچیانمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
صبا کلانتریمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پروین نصیریمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه های خارج از کشور
فريبرز اميديمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
رستم گلمحمدیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی همدان
جبرائیل نسل سراجیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
حبیب اله دهقانمهندسی بهداشت حرفه ایدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود ریسمانچیانمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
اصغر قهریمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
امین اله رزم آرای رودیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی
عطیه میرمحمدصادقمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد عنبریمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
مه سیما احمدپورمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی
عادل مظلومیمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه های خارج از کشور
موسی جباریمهندسی بهداشت حرفه ایدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن