:: منوی سایت
انجمن علمی طب کار ایران
انجمن علمی طب کار ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ضرغام صادقی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 129
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 750647
بازدید این صفحه در سال جاری: 387
بازدید این صفحه در ماه جاری: 194
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1049
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حمیدرضا سررشته داریزدی
حمیدرضا سررشته داریزدی
بازرس

خسرو صادق نیت حقیقی
خسرو صادق نیت حقیقی
نایب رئیس

محمد بابایی
محمد بابایی
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
نازنین ایزدیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
بنفشه زربافیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
شراره بذرافشانطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
سمیه تقی زادهطب کاردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
ضرغام صادقیطب کاردانشگاه علوم پزشکی ایران
امیر جسین عسگریطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
داریوش پهلوانطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
یاسر لبافی نژادطب کاردانشگاه علوم پزشکی ایران
سارا عقداییطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
هادی اسحقی ثانیطب کاردانشگاه علوم پزشکی یزد
احمد سلیمیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
سعيد پورحسينطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام اصغری رودسریطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
علی ناصربختطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد قاسمیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن