:: منوی سایت
انجمن علمی طب کار ایران
انجمن علمی طب کار ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ضرغام صادقی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 134
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1195115
بازدید این صفحه در سال جاری: 1073
بازدید این صفحه در ماه جاری: 11
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 24
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1049
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
الهام میرزامحمدی
الهام میرزامحمدی
خزانه دار

خسرو صادق نیت حقیقی
خسرو صادق نیت حقیقی
نایب رئیس

ضرغام صادقی
ضرغام صادقی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد ابوئيطب کاردانشگاه علوم پزشکی یزد
مریم معاون سعیدیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
میترا بیات ترکطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه احمدیطب کاردانشگاه علوم پزشکی مشهد
سید حسام هاشمیطب کاردانشگاه علوم پزشکی یزد
منصوره زارع مودیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
اکرم السادات مومن زاده واحدیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
مهران شهریاریطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
امید امینیانطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید دارستانی فراهانیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا سررشته داریزدیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
شاهدخت سیف منشطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
سیدعلی محمدیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
شهروز شمسی زادهطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
احسان رفیعی منشطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن