:: منوی سایت
انجمن علمی طب کار ایران
انجمن علمی طب کار ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ضرغام صادقی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 134
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041793
بازدید این صفحه در سال جاری: 1683
بازدید این صفحه در ماه جاری: 129
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1049
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ضرغام صادقی
ضرغام صادقی
رئیس

محمد مهدی سهرابی
محمد مهدی سهرابی
دبیر

خسرو صادق نیت حقیقی
خسرو صادق نیت حقیقی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
امینه امیریطب کاردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
محمد ابوئيطب کاردانشگاه علوم پزشکی یزد
مینا یوسفیانطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود عظیم زادهطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
لیلا سادات بهاالدینیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
مژگان پیری اردکانیطب کاردانشگاه علوم پزشکی یزد
سمیه تقی زادهطب کاردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
آرش دادوندطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید دارستانی فراهانیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
افشین پوراشرفطب کاردانشگاه علوم پزشکی ایران
سعيد پورحسينطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
صبا اقباليطب کاردانشگاه علوم پزشکی مشهد
احسان حیدربگیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید گل آبادیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
مرجان غروی نیستانیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن