:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مهدی خواجوی
تاریخ تاسیس: 1354
تعداد اعضای ثبت نام شده: 355
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1522177
بازدید این صفحه در سال جاری: 485
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 42
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1029
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کاوه کیوانی
کاوه کیوانی
عضو علی البدل

سیدعلی اصغر سید  احمد شیرازی
سیدعلی اصغر سید احمد شیرازی
عضو هیأت مدیره

سید بهزاد پوستی
سید بهزاد پوستی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حسام جهاندیده ثابتگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم عامی زادهگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نسرین راستاگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود برارى سوادكوهىگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
سعید رضاتوفیقیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شیراز
منوچهر مهاجريگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
سيمين دواني پورگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شیراز
هيربد بهنامگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
یاسر قادریگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
لاله ترابيگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی مشهد
علی مساجدیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی اهواز
رضا بدیعیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی مشهد
سید فرشاد برزنجیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا رحمانیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهره فخریه کاشانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن