:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مهدی خواجوی
تاریخ تاسیس: 1354
تعداد اعضای ثبت نام شده: 355
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864438
بازدید این صفحه در سال جاری: 2511
بازدید این صفحه در ماه جاری: 349
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 109
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1029
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مسعود قاسمی فیروزآبادی
مسعود قاسمی فیروزآبادی
دبیر

على كوهى
على كوهى
بازرس

کاوه کیوانی
کاوه کیوانی
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حامد اماميگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود افشارگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی اهواز
سید احمد هاشمی نیاگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسين قضاوی خوراسگانیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا جعفریگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سعید طلایی زنجانیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
علی فتاحی بافقیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
رضا کریمی گرکانیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد اجل لوئیانگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شیراز
عباس شجاعیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی مشهد
اباذر خاکبازگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لاله ترابيگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیژن نقیب زادهگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی اصغر کشاورزیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرداد جعفریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن