:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مهدی خواجوی
تاریخ تاسیس: 1354
تعداد اعضای ثبت نام شده: 355
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359172
بازدید این صفحه در سال جاری: 4113
بازدید این صفحه در ماه جاری: 292
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 67
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1029
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علیرضا جعفری
علیرضا جعفری
عضو هیأت مدیره

على كوهى
على كوهى
بازرس

ابراهیم رزم پا
ابراهیم رزم پا
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد اجل لوئیانگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد تقی خورسندی آشتیانیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
سيمين دواني پورگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدرضا عمرانیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی افتخاریانگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غلامحسین عابدانگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی کرمان
شیرین ایرانیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرام سلیمانی نایینیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عباس حمیدیآموزش بهداشتدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی باقری حقگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
بابک برازشگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
منوچهر مهاجريگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
علی اصغر کشاورزیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین حداد دیلمیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سيدمحسن فانى صدرابادىگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی یزد
+لیست کامل اعضای انجمن