:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مهدی خواجوی
تاریخ تاسیس: 1354
تعداد اعضای ثبت نام شده: 355
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1195152
بازدید این صفحه در سال جاری: 603
بازدید این صفحه در ماه جاری: 13
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 24
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1029
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مسعود متصدی
مسعود متصدی
عضو هیأت مدیره

محمد تقی خورسندی آشتیانی
محمد تقی خورسندی آشتیانی
نایب رئیس

مهدی خواجوی
مهدی خواجوی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهران مرادیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
فريبا سميعيگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مصطفي رضواني كاشانيآموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امرااله دهقانی فیروزابادیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی یزد
مسعود متصدیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
کیوان فیروزفرآموزش بهداشتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد مهدی شجریگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
علی باقری حقگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
شهین عبیری جهرمیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
کاوه کیوانیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا رحمانیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمیدرضا ابطحیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
سید اسماعیل عسکری ران کوهیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا مومنی افجدیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ريحانه زائررضائيگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن