:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1248886
بازدید این صفحه در سال جاری: 733
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 9
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
دنیا صدری
دنیا صدری
دبیر

آرش خالقجو
آرش خالقجو
عضو هیأت مدیره

مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سميرا بهرادآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صدیقه رهروتابانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
سودابه سرگلزائیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
پویان امینی شکیبآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
ساره فرهادیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خدیجه ابدالآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مهدی عاشوریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم زمان زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شادی ثقفی خادمآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
گیتا رضوانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین طباطباییآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پوریا مطهریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیده معصومه میرکشاورزآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
شیرین فتاحیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مژگان قاضىآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن