:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136619
بازدید این صفحه در سال جاری: 907
بازدید این صفحه در ماه جاری: 73
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پویان امینی شکیب
پویان امینی شکیب
عضو هیأت مدیره

مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار

دنیا صدری
دنیا صدری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرشته بقایی نایینیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
روشنک منشی زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شهابی نژادآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی همدان
صدیقه زرمهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی یزد
نکیسا ترابی نیاآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شهلا وفادارآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوشین محتشمآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی ایران
مژگان قاضىآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمیرا درخشانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم جولهرآسیب شناسی فک وصورتمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
شیرین سراوانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مریم زمان زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مریم جعفریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ندا کارگهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی عاشوریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن