:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1643629
بازدید این صفحه در سال جاری: 334
بازدید این صفحه در ماه جاری: 70
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 20
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار

دنیا صدری
دنیا صدری
دبیر

فاطمه مشهدی عباس
فاطمه مشهدی عباس
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سيد محمد رضويآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نازنین مهدویآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم زمان زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سارا محرابيآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
نصرت الله عشقیارآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
آرش خالقجوآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نرگس قاضیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
صدیقه زرمهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی یزد
مریم جولهرآسیب شناسی فک وصورتمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
وحید اسماعیلیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
سميرا بهرادآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
یوسف جانبازآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لاله ملکیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کتایون علی محمد کلهریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آزاده زینب تی تی دژآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن