:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1935359
بازدید این صفحه در سال جاری: 719
بازدید این صفحه در ماه جاری: 62
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار

پویان امینی شکیب
پویان امینی شکیب
عضو هیأت مدیره

غلامرضا جهانشاهی
غلامرضا جهانشاهی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
جهانفر جهانبانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نصرالله ساغروانیانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
صديقه خيرانديشآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد اسلامیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیرا مردانی سامانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شیرین فتاحیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مهتاب وکیلیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی همدان
مهدی عاشوریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
نرگس قاضیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
اسماعیل یزدیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیقه زرمهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی یزد
مریم جولهرآسیب شناسی فک وصورتمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
ندا کارگهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سعیده خالصیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جهانشاه صالحی نژاد چایجانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن