:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799135
بازدید این صفحه در سال جاری: 554
بازدید این صفحه در ماه جاری: 98
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سودابه سرگلزائی
سودابه سرگلزائی
عضو هیأت مدیره

فاطمه مشهدی عباس
فاطمه مشهدی عباس
رئیس

آرش خالقجو
آرش خالقجو
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مریم جعفریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وحید اسماعیلیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شهابی نژادآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی همدان
نسیم تقویآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
آرش خالقجوآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کتایون علی محمد کلهریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ساره فرهادیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید مصطفی محمودیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
پویان امینی شکیبآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
نفیسه شاملوآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نصرالله ساغروانیانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
معصومه فیاضی بروجنیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گیتا رضوانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا زارع محمود آبادیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نکیسا ترابی نیاآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن