:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799578
بازدید این صفحه در سال جاری: 555
بازدید این صفحه در ماه جاری: 99
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 24
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فاطمه مشهدی عباس
فاطمه مشهدی عباس
رئیس

مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار

دنیا صدری
دنیا صدری
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
شهلا وفادارآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عاطفه ناصحآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شادی ثقفی خادمآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سميرا بهرادآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سعیده خالصیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دنیا صدریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
صديقه خيرانديشآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد اسلامیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرعلا اغبالیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لاله ملکیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جهانفر جهانبانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا هاشم زاده اصفهانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ساره فرهادیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شیرین فتاحیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مریم زمان زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن