:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1461400
بازدید این صفحه در سال جاری: 121
بازدید این صفحه در ماه جاری: 2
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فاطمه مشهدی عباس
فاطمه مشهدی عباس
رئیس

دنیا صدری
دنیا صدری
دبیر

سودابه سرگلزائی
سودابه سرگلزائی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مریم جعفریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی لطفیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد اسلامیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا هاشم زاده اصفهانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
روشنک منشی زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
ساره فرهادیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لاله ملکیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نفیسه شاملوآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دنیا صدریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی عاشوریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
نوشین محتشمآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی ایران
پوریا مطهریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
نسیم تقویآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین طباطباییآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پریسا کردونی خوزستانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن