:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1643617
بازدید این صفحه در سال جاری: 333
بازدید این صفحه در ماه جاری: 69
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار

سودابه سرگلزائی
سودابه سرگلزائی
عضو هیأت مدیره

آرش خالقجو
آرش خالقجو
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سميرا بهرادآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید مصطفی محمودیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
شادی ثقفی خادمآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
فاطمه شاهسواریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
صديقه خيرانديشآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
آرش خالقجوآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرشته بقایی نایینیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شهابی نژادآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی همدان
ساره فرهادیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم جعفریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سیده معصومه میرکشاورزآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
پریسا کردونی خوزستانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جهانشاه صالحی نژاد چایجانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهتاب وکیلیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی همدان
مهدی عاشوریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن