:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1461381
بازدید این صفحه در سال جاری: 120
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سودابه سرگلزائی
سودابه سرگلزائی
عضو هیأت مدیره

دنیا صدری
دنیا صدری
دبیر

مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فروز کشانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خدیجه ابدالآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مریم جعفریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ارغوان اعتباریانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
وحید اسماعیلیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیقه زرمهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی یزد
یوسف جانبازآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جهانشاه صالحی نژاد چایجانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
روشنک منشی زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
شادی ثقفی خادمآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
رضا زارع محمود آبادیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
لاله ملکیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جهانفر جهانبانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آزاده زینب تی تی دژآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شهابی نژادآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی همدان
+لیست کامل اعضای انجمن