:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041882
بازدید این صفحه در سال جاری: 833
بازدید این صفحه در ماه جاری: 96
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار

غلامرضا جهانشاهی
غلامرضا جهانشاهی
نایب رئیس

سودابه سرگلزائی
سودابه سرگلزائی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
جهانفر جهانبانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سارا محرابيآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
گیتا رضوانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا زارع محمود آبادیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
غلامرضا جهانشاهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
یوسف جانبازآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پریسا کردونی خوزستانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نکیسا ترابی نیاآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شیرین سراوانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
حمیده کدهدندانپزشکی (بهداشتکار)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آزاده زینب تی تی دژآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
کتایون علی محمد کلهریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نفیسه شاملوآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ساره فرهادیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عاطفه ناصحآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن