:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041787
بازدید این صفحه در سال جاری: 120
بازدید این صفحه در ماه جاری: 20
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سودابه سرگلزائی
سودابه سرگلزائی
عضو هیأت مدیره

غلامرضا جهانشاهی
غلامرضا جهانشاهی
نایب رئیس

پویان امینی شکیب
پویان امینی شکیب
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
غلامرضا جهانشاهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشته بقایی نایینیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
لیلی علیزادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی یزد
نازنین مهدویآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم جعفریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شادی ثقفی خادمآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سیده معصومه میرکشاورزآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
نرگس قاضیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سمیرا درخشانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیقه رهروتابانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
کتایون علی محمد کلهریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
یوسف جانبازآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منیر مرادزاده خیاویآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فروز کشانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نکیسا ترابی نیاآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن