:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1643631
بازدید این صفحه در سال جاری: 53
بازدید این صفحه در ماه جاری: 11
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فاطمه مشهدی عباس
فاطمه مشهدی عباس
رئیس

مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار

سودابه سرگلزائی
سودابه سرگلزائی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حمیرا مردانی سامانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی لطفیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سارا امان پورآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیرین فتاحیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
نصرت الله عشقیارآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
بابک کریمیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیده معصومه میرکشاورزآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
نازنین مهدویآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آزاده زینب تی تی دژآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
نصرالله ساغروانیانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
روشنک منشی زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
ندا كردوني خوزستانيآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهلا وفادارآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سمیرا درخشانآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
سارا محرابيآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن