:: منوی سایت
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فاطمه مشهدی عباس
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 74
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1461393
بازدید این صفحه در سال جاری: 26
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 2
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1135
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
آرش خالقجو
آرش خالقجو
عضو هیأت مدیره

مژگان قاضى
مژگان قاضى
خزانه دار

فاطمه مشهدی عباس
فاطمه مشهدی عباس
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
لیلی علیزادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی یزد
روشنک منشی زادهآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
دنیا صدریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید مصطفی محمودیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
فاطمه شاهسواریآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
آرش خالقجوآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سارا محرابيآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیرا مردانی سامانیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نازنین مهدویآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نصرت الله عشقیارآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
سودابه سرگلزائیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهتاب وکیلیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی همدان
شهلا وفادارآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شیرین فتاحیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
صدیقه زرمهیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی یزد
+لیست کامل اعضای انجمن