:: منوی سایت
انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: رضا وهاب كاشاني
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2459455
بازدید این صفحه در سال جاری: 127
بازدید این صفحه در ماه جاری: 127
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 42
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1057
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فریبا هنرمندی
فریبا هنرمندی
بازرس علی البدل

غلامرضا امينيان
غلامرضا امينيان
بازرس

الهام اسفندياري
الهام اسفندياري
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علي اكبر كاملياعضای مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
طاهر بابايياعضای مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
الهام اسفنديارياعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین آسیایی مهراعضاء مصنوعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
فرناز علیمرزالواعضاء مصنوعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پریسا کاوسیاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهران کاظمی مرشتاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
وحید خیراندیش قره باغاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ولی قلی پوراعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا رازقی نژاداعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عباس عزیزیاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا احمدیاعضای مصنوعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مبين عابدياناعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مرصاد قادریاعضای مصنوعی و وسایل کمکیسایر (خارج از دانشگاه)
مهدي ظفرياعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن