:: منوی سایت
انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: رضا وهاب كاشاني
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1248885
بازدید این صفحه در سال جاری: 1866
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 32
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1057
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
معصومه نخعي
معصومه نخعي
نایب رئیس

سيدمحسن ميرمهدي
سيدمحسن ميرمهدي
بازرس علی البدل

فریبا هنرمندی
فریبا هنرمندی
بازرس علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فاطمه خیریاعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صدیقه سادات میرباقریاعضاء مصنوعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سعيده سيدمحسنياعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهرام یاری جواعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مهدي ظفرياعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيد علي قاسمياعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سمانه نامجواعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
فریبا آئینیاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد علی سلیمیاعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سارا علوياعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهنام حاجی آقائیاعضای مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ابراهیم صادقی دمنهاعضای مصنوعیدانشگاه های خارج از کشور
سعيد اموزشياعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی ناصریاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
وحید خیراندیش قره باغاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
+لیست کامل اعضای انجمن