:: منوی سایت
انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: رضا وهاب كاشاني
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1862616
بازدید این صفحه در سال جاری: 1108
بازدید این صفحه در ماه جاری: 92
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 36
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1057
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سيدمحسن ميرمهدي
سيدمحسن ميرمهدي
بازرس علی البدل

طاهر بابايي
طاهر بابايي
عضو هیأت مدیره

الهام اسفندياري
الهام اسفندياري
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پریسا کاوسیاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمید رضاپوراعضاء مصنوعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
حسین آسیایی مهراعضاء مصنوعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رضا رازقی نژاداعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فائزه قربانیاعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ولی قلی پوراعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عادله کیاقادیاعضاء مصنوعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
الهام اسفنديارياعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید عدلیاعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حميد پژماعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حامد مرشدی تربتیاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد خادماعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علي اكبر كاملياعضای مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدي ظفرياعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
غلامرضا امينياناعضای مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن