:: منوی سایت
انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: رضا وهاب كاشاني
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1577120
بازدید این صفحه در سال جاری: 432
بازدید این صفحه در ماه جاری: 100
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1057
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
رضا وهاب كاشاني
رضا وهاب كاشاني
رئیس

طاهر بابايي
طاهر بابايي
عضو هیأت مدیره

غلامرضا امينيان
غلامرضا امينيان
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سيدمحسن ميرمهدياعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
الهام رحیمیاناعضای مصنوعی و وسایل کمکیسایر (خارج از دانشگاه)
مهدی ناصریاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بهنام اقدامیاناعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید عدلیاعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پریسا کاوسیاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد علی سلیمیاعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رضا رازقی نژاداعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فریبا هنرمندیاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا حاصلیاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شهرام یاری جواعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
زهرا شاهباغیاعضای مصنوعی و وسایل کمکیسایر (خارج از دانشگاه)
سید ابراهیم مرتضویاعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
شهربانو بیداریاعضاء مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سمانه غلامياعضای مصنوعی و وسایل کمکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
+لیست کامل اعضای انجمن