:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 550
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1195113
بازدید این صفحه در سال جاری: 2742
بازدید این صفحه در ماه جاری: 20
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 53
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علی سیفی
علی سیفی
عضو هیأت مدیره

ابراهیم جعفرزاده پور
ابراهیم جعفرزاده پور
نایب رئیس

علی اکبر شفیعی
علی اکبر شفیعی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مینا نیکروان باجگیرانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محسن توانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی تهران
داود نعمتیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هادی ساسانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
علیرضا جعفریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کوشان رزمجوبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
ابراهیم صالحیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی اعظمبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معصومه نامداربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه بیاتیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
زکریا امینیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهناز میرجلیلیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پروانه حسینیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
حسین میرزاییبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
اعظم کریمیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن