:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 526
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715095
بازدید این صفحه در سال جاری: 1489
بازدید این صفحه در ماه جاری: 383
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 118
بازدید این صفحه در روز جاری: 7
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عبداله فرزانه
عبداله فرزانه
عضو هیأت مدیره

ناصر صادقپور مرادی
ناصر صادقپور مرادی
خزانه دار

علی میرزاجانی
علی میرزاجانی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سمیه آجورلوبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی باوفابینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
لادن خاقانيبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نینا امیرافشاریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
میثم بدیعی مقدمبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الهام قهرمانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی تهران
راضیه گوشهبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
حامد سهرابیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید سعید میرطیبیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نسرین آزادپوربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی محمدیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محسن خطباییبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
رضا ایرانی رشید آبادبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ابراهیم جعفرزاده پوربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سعید شاهپریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن