:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 81
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 750645
بازدید این صفحه در سال جاری: 455
بازدید این صفحه در ماه جاری: 134
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 59
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ابراهیم جعفرزاده پور
ابراهیم جعفرزاده پور
نایب رئیس

عباس عظیمی خراسانی
عباس عظیمی خراسانی
عضو هیأت مدیره

علی میرزاجانی
علی میرزاجانی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهناز میرجلیلیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عباس روشنائی خمامیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
تقی نقدیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرجان کارگرراضیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لادن خاقانيبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضوان رفاهیتیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
وحید خورسند ثابتبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا براتیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سانیا شجاعیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی سیفیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منصوره شکوهیانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد رضا نصرتیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افشار حمیدنژادبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعود سیاه کمریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عصمت نظامبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن