:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 506
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1405924
بازدید این صفحه در سال جاری: 169
بازدید این صفحه در ماه جاری: 23
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 34
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عباس عظیمی خراسانی
عباس عظیمی خراسانی
عضو هیأت مدیره

علی میرزاجانی
علی میرزاجانی
رئیس

ناصر صادقپور مرادی
ناصر صادقپور مرادی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
صغرا ایزانلوبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لیلا شربت اوغلیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نادر مرادزادهبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ناصر صادقپور مرادیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ناهید طهماسبیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مريم چراغيبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهرزاد موثق نکونامبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
داود نعمتیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا مصدقیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
حسن خضریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرشته ورشوسازبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نرگس مصلحی مقدمبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نسیم فیضیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی اعظمبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سمانه زارعی شرقبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن