:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 494
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468236
بازدید این صفحه در سال جاری: 176
بازدید این صفحه در ماه جاری: 176
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 52
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ابراهیم جعفرزاده پور
ابراهیم جعفرزاده پور
نایب رئیس

ناصر صادقپور مرادی
ناصر صادقپور مرادی
خزانه دار

عباس عظیمی خراسانی
عباس عظیمی خراسانی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مریم حسین زهی شستانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ابوالحسن اوجانی بدربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سارو احمدیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نسرین جاجرمیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مهنوش شهمرادیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جهانگیر جهانگیری جامه بزرگیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرید باقرکاشیبینایی سنجیسایر (خارج از دانشگاه)
محمد ابراهیم تولائیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
جلیل بهزادیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سمیه جدیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
فدرا فروزشبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی امیرانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ابوالفضل نوری نیابینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شرافت جواهریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
زهرا رحیمیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن