:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 68
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 516455
بازدید این صفحه در سال جاری: 150
بازدید این صفحه در ماه جاری: 23
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 27
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عبدالله فرزانه
عبدالله فرزانه
عضو هیأت مدیره

ناصر صادقپور مرادی
ناصر صادقپور مرادی
خزانه دار

علی سیفی
علی سیفی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مسعود سیاه کمریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا محمدعلیهابینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم ناصر پیر سراییبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نرگس مصلحی مقدمبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی امیرانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا جعفریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فدرا فروزشبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرزاد نامداریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نسرین علیمرادپوربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عصمت نظامبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لادن خلیلیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طاهره محمودئ میمندبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
اسدلله صادقیانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منصوره شکوهیانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهناز میرجلیلیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن