:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 521
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567506
بازدید این صفحه در سال جاری: 652
بازدید این صفحه در ماه جاری: 212
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 68
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عبداله فرزانه
عبداله فرزانه
عضو هیأت مدیره

علیرضا جعفری
علیرضا جعفری
دبیر

ابراهیم جعفرزاده پور
ابراهیم جعفرزاده پور
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدی نوری صادقیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسین محمودی خورندیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرخ فراهانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهناز قنبريبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسعود سیاه کمریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهمن عبدغراییبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معصومه بهرامی جاجرمبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سید محمد کریم افضلیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رامین صامتبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن خطباییبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
حسنه زرگانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
متین مصطفایی روزبهانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ناصر باسیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
داود نعمتیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محسن شاهپریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن