:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 526
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1728420
بازدید این صفحه در سال جاری: 1536
بازدید این صفحه در ماه جاری: 11
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 87
بازدید این صفحه در روز جاری: 11
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عبداله فرزانه
عبداله فرزانه
عضو هیأت مدیره

ناصر صادقپور مرادی
ناصر صادقپور مرادی
خزانه دار

عباس عظیمی خراسانی
عباس عظیمی خراسانی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
راضیه موسویانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افشین محمدی کرهرودیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهمن محمدیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جاوید آرمان پوربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
آناهیتا خیریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا بختیاریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نسرین علیمرادپوربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
صغرا ایزانلوبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی نظیریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی خامسی پوربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الهام محمدیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضوان مسروربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین محمودی خورندیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریبا عبدیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید سعید میرطیبیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن