:: منوی سایت
انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: علی میرزاجانی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 531
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1945528
بازدید این صفحه در سال جاری: 2202
بازدید این صفحه در ماه جاری: 180
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 57
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1055
:: انجمن علمی اپتومتری ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ناصر صادقپور مرادی
ناصر صادقپور مرادی
خزانه دار

علیرضا جعفری
علیرضا جعفری
دبیر

علی میرزاجانی
علی میرزاجانی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احسان سلطانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عباس روشنائی خمامیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
تقی نقدیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا قاسم پوربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی امیرانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طاهره کرمانیانبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جواد ملائیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهناز قنبريبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الناز قیصریبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سید احمد شیرنگیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین محمودی خورندیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کورش اکبری پوربینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم اخوندنژادبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه رمضانیبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حديث پورچمنيبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن