:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 91
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1326730
بازدید این صفحه در سال جاری: 8
بازدید این صفحه در ماه جاری: 8
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 0
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1146
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرحناز صادق بيگىجراحی قفسه صدریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید محمد فیروزی فربیماریهای ریهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مسعود دهقانیجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مصطفي پورتقوي شهرستانيجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
پیروز سامی دوستنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
غلامرضا مختاریجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه اسپهبدىنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
عباس بصیریجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدتقى صالحيانجراحی عروقدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آرش عباسیکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن نفرنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد ناصر توتونیجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا میر حسینینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی سبزوار
امین بحرینیجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
غلامرضا پورمندجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن