:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 300
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1126885
بازدید این صفحه در سال جاری: 408
بازدید این صفحه در ماه جاری: 33
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1028
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهزاد جاویدجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
حمید نظری زاده ماهانیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهرداد تنگستانیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد حسین کریمی نسبجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
افشین طاهری اعظمجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید کاظم چابکجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
علی ارضروم چیلرجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
سعید ابریشمیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
کامبیز پروینجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین حیدریجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا کریمیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ناصر جان محمدیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد هادی گرامیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سعید اسکندری ترکجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
غلامرضا خرمی روزجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن