:: منوی سایت
انجمن علمی ارتودنیستهای ایران
انجمن علمی ارتودنیستهای ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: مهدی عرق بیدی کاشانی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864409
بازدید این صفحه در سال جاری: 313
بازدید این صفحه در ماه جاری: 36
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 17
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1097
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهدی عرق بیدی کاشانی
مهدی عرق بیدی کاشانی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سيد فرزين هرويارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی مشهد
فتانه علوي طباطباييارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی عرق بیدی کاشانیارتودانتیکسدانشگاه شاهد
هوشنگ امامي قهفرخيارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طاهره حسين زاده نيكارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد سیفارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خدیجه میناارتودانتیکسدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن