:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 358
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1462078
بازدید این صفحه در سال جاری: 717
بازدید این صفحه در ماه جاری: 4
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 80
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسین کشاورز
حسین کشاورز
دبیر

غلامحسین ادریسیان
غلامحسین ادریسیان
رئیس

محمد باقر رکنی
محمد باقر رکنی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فهام خامسی پورانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
کامبیز یعقوبیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیما رستمیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
عطا عباسی اسلاملوعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اصغر فضائلیانگل شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
محمد زیبائیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی البرز
الهه براتی پورفردعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهرام کاظمی دمنهانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
بهروز عزت پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهین فرهمندانگل شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
سیف اله مرتضائیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
کاوس صلح جوانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
روزبه تسلیمیانانگل شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
فرزانه ذهبیونانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرح کوشکیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن