:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 358
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567443
بازدید این صفحه در سال جاری: 1076
بازدید این صفحه در ماه جاری: 162
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 48
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

غلامرضا مولوی
غلامرضا مولوی
عضو هیأت مدیره

کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سهیل یاریانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
فائزه فروغی پرورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
علیرضا سلیمانیبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی البرز
سجاد ساجدي نياانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
آذر نجفیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه‌های وزارت علوم
یحیی معروفیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
آرمین علی گل زادهعلوم آزمایشگاهیدانشگاه‌های وزارت علوم
طاهره داودیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
ابراهیم ساعدی دزکیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
نادر پسته چیانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سیامک امیریانگل شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
مريم نوروزيانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فریبرز اعتمادی فرانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی همدان
علی احسان حیدریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی البرز
احمد رضا معمارانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن