:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 355
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949303
بازدید این صفحه در سال جاری: 2659
بازدید این صفحه در ماه جاری: 228
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 75
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد باقر رکنی
محمد باقر رکنی
خزانه دار

نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

حسین کشاورز
حسین کشاورز
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علی پزشکیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
میلاد بدریانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
معین ابوالحسنی درونکلاانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
آیدا وفای اصلاحیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
لیلی زنجیرانی فراهانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمیرا لرستانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهنام مشگیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
حمید حسن پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد ابراهیمی پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرح کوشکیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کاوه سلیمانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد جواد محسنی فردامپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد رضا معمارانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا کاکوییانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم برخوری مهنیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن