:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 326
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715073
بازدید این صفحه در سال جاری: 1784
بازدید این صفحه در ماه جاری: 418
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 119
بازدید این صفحه در روز جاری: 12
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
غلامرضا مولوی
غلامرضا مولوی
عضو هیأت مدیره

نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرزانه میرزاییانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرح کوشکیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی پزشکیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهین غفورزادهانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
وحید نصیریانگل شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
فرنوش جامعیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محسن رحیمیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کرشمه فخارزاده جهرمیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرزانه ذهبیونانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین اقبال نیاانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سهیل یاریانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
آرش رخشان پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
عبدالرضا صلاحی مقدمانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی هانیلوانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
افشین عطیمیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی همدان
+لیست کامل اعضای انجمن