:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 364
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723784
بازدید این صفحه در سال جاری: 541
بازدید این صفحه در ماه جاری: 50
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 63
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره

نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

محمد باقر رکنی
محمد باقر رکنی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
الهام پوستچیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
بهاره کردیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
یعقوب حامدیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هادی میراحمدیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهمن رحیمی اسبوییانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد ابراهیمی پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهسا سادات مکیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
افسانه عموییانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
صدیقه صابریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
میثم گلین شریف دینیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سهیلا روحانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سهیلا مولاییانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رضا کلانتریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
الهام شهنازیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مریم نظربیگیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
+لیست کامل اعضای انجمن