:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 355
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799582
بازدید این صفحه در سال جاری: 2124
بازدید این صفحه در ماه جاری: 285
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 68
بازدید این صفحه در روز جاری: 7
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
غلامحسین ادریسیان
غلامحسین ادریسیان
رئیس

نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

غلامرضا مولوی
غلامرضا مولوی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرزانه ذهبیونانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهنام محمدی قلعه بینانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حسن ابراهیم زاده پریخانیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شریفبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
معصومه قادری پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهمن رحیمی اسبوییبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی تهران
شیرزاد غلامیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه عسگریانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
بهروز عزت پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد طاهریمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه‌های وزارت علوم
سیمین دخت سلیمانی فردانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
راحله رفیعی سفیددشتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهدی مسیبیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
نونا مرادپورانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
قدرت اله صالحی سنگانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن