:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 364
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2459483
بازدید این صفحه در سال جاری: 131
بازدید این صفحه در ماه جاری: 131
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 39
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره

ناصر حقوقی راد
ناصر حقوقی راد
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
الهام رضاييانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی یزد
جاوید صدراییانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سيده رابعه طبري پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
عادل فلاح قاجاریبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مهین غفورزادهانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمودرضا بهروانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهسا اسماعیلی فلاحانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
الهام هوشمندانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
ياسر بياتانگل شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
صابر رائقیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زرین تاج ولدخانیانگل شناسیدانشگاه های خارج از کشور
امیر عبدلیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سارا لرکیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
زهره فخریه کاشانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرزانه ذهبیونانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن