:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 358
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634520
بازدید این صفحه در سال جاری: 1314
بازدید این صفحه در ماه جاری: 198
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 55
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مصطفی رضاییان
مصطفی رضاییان
نایب رئیس

غلامحسین ادریسیان
غلامحسین ادریسیان
رئیس

حسین کشاورز
حسین کشاورز
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدی محبعلیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا حسینی نژادانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سارا نعمتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی زنجان
راضیه توکلی علیاییانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
بهناز آخوندیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رایانیانگل شناسیدانشگاه های خارج از کشور
سمیه مؤمنیحشره شناسیدانشگاه علوم پزشکی همدان
علی پزشکیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهین غفورزادهانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
حمیدرضا مجیدیانیدامپزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رویا صالحی کهیشانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صابر رائقیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضا ارجمندانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدجواد غرویعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
صدیقه شیرمحمدانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن