:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 342
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1248816
بازدید این صفحه در سال جاری: 2209
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 64
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

محمد باقر رکنی
محمد باقر رکنی
خزانه دار

مصطفی رضاییان
مصطفی رضاییان
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
بهاره کردیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
حبیب حبیب پورمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
مریم سارانیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
لیلا فریورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید نجفی رکنیانگل شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
غلامزضا رزمیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
نگار بیژنیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام هوشمندانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
ابراهیم ساعدی دزکیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمد حسن دوامیانگل شناسیدانشگاه های خارج از کشور
سعید فتحیانگل شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
آذر شکریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
سيده رابعه طبري پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
داود انوریدامپزشکیدانشگاه‌های وزارت علوم
جهانبخش پروانهانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
+لیست کامل اعضای انجمن