:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 364
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136622
بازدید این صفحه در سال جاری: 3259
بازدید این صفحه در ماه جاری: 150
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 41
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
غلامرضا مولوی
غلامرضا مولوی
عضو هیأت مدیره

محمد باقر رکنی
محمد باقر رکنی
خزانه دار

حسین کشاورز
حسین کشاورز
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احمد رضا معمارانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود محامی اسکوئیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سید حسین حجازیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فرناز خیراندیشانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
یحیی معروفیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
جمال قره خانیبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه‌های وزارت علوم
حسن عبیدیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
الهام رزمجوانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ساحل همتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
حمیدرضا مسلم زادهانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بلال آرمندانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حامد میرجلالیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهاره کردیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
حمید علی زاده دستجردانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
علی هانیلوانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن