:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 358
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1462017
بازدید این صفحه در سال جاری: 716
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 79
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مصطفی رضاییان
مصطفی رضاییان
نایب رئیس

محمد باقر رکنی
محمد باقر رکنی
خزانه دار

غلامرضا مولوی
غلامرضا مولوی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
زهرا حسینی نژادانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
عبدالرضا صلاحی مقدمانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد زارع بیدکیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه عسگریانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
افسانه جلیلیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیقه نبیانانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
سمیرا دودانگهانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم نخعیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی احسان حیدریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی البرز
افسانه عموییانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
بهروز عزت پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
یوسف شریفیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
ناصر حاجی پورانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
حسین محمودوندانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی لرستان
منصور دبیرزادهاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن