:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 355
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864456
بازدید این صفحه در سال جاری: 2362
بازدید این صفحه در ماه جاری: 222
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 81
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
غلامحسین ادریسیان
غلامحسین ادریسیان
رئیس

حسین کشاورز
حسین کشاورز
دبیر

مصطفی رضاییان
مصطفی رضاییان
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سید جعفر نصرت آبادیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
الهام مقدسانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
علی هانیلوانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هادی زاهدی زوارمانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عادل اسپوتینانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سهیلا مولاییانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
اردوان قازانچائیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
زهرا اسدالهیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
مهدی اکبریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی همدان
مریم برخوری مهنیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Halajianانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
اکرم اعظم بختیارانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام رضاييانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی یزد
شیرزاد فلاحیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی لرستان
نوشین مهر سلیمانیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
+لیست کامل اعضای انجمن