:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 364
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780060
بازدید این صفحه در سال جاری: 647
بازدید این صفحه در ماه جاری: 156
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 31
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسین کشاورز
حسین کشاورز
دبیر

نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

غلامرضا مولوی
غلامرضا مولوی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
گیلدا اسلامیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی یزد
سید جعفر نصرت آبادیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
راضیه توکلی علیاییانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
آذر شکریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
حسین هوشیارانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عیسی سلیمانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فرناز ملکی فردانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
حکیم عزیزیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی زابل
محمد متینیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیقه سرافرازانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی زنجان
محمد محسن همایونیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سعیده هاشمیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین ثباتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
طاهره داودیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
پویا قاسمی نژاد آلمانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
+لیست کامل اعضای انجمن