:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 358
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567434
بازدید این صفحه در سال جاری: 1075
بازدید این صفحه در ماه جاری: 161
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 47
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
غلامرضا مولوی
غلامرضا مولوی
عضو هیأت مدیره

محمد باقر رکنی
محمد باقر رکنی
خزانه دار

نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علی محمدپورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهره فخریه کاشانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد صابری زوعلوم آزمایشگاهیدانشگاه‌های وزارت علوم
افسانه جلیلیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ارغوان وفافرانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
کاوس صلح جوانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
هادی دباغزاده کوچصفهانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالعزیز قرائیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
حسین هوشیارانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید حسن پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد ابراهیمی پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حسن عبیدیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
سید محمد هادی زهرائیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید حسین حجازیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پیمان قائمیانگل شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
+لیست کامل اعضای انجمن