:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 326
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715059
بازدید این صفحه در سال جاری: 1783
بازدید این صفحه در ماه جاری: 417
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 118
بازدید این صفحه در روز جاری: 11
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره

غلامرضا مولوی
غلامرضا مولوی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سهیلا روحانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ساحل همتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
یعقوب آزادیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
اميرحسين مقصودانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهمن رحیمی اسبوییبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد ابراهیمی پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حسین اقبال نیاانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هلن هوش دقتی فومنانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسین نهروانیانانگل شناسیدانشگاه های خارج از کشور
مریم نیتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نادر پسته چیانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سارا خلیلیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
امین احمدیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
سعید دادخواهدامپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی
زهره فخریه کاشانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن