:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 342
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1248901
بازدید این صفحه در سال جاری: 2210
بازدید این صفحه در ماه جاری: 4
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 65
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد باقر رکنی
محمد باقر رکنی
خزانه دار

کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره

مصطفی رضاییان
مصطفی رضاییان
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فاطمه کامیابیحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینسایر (خارج از دانشگاه)
مریم نخعیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خدیجه خانعلی هاانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مجتبی عظیمی رسکتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سعید نصیبیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
الهه براتی پورفردعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی مسیبیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
لیلا فریورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیف اله مرتضائیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
سهیل یاریانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
کیهان اشرفی فشیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمیرا لرستانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
آرزو بزرگ امیدانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید محمود سجادیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم مرادیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن