:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 364
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634452
بازدید این صفحه در سال جاری: 309
بازدید این صفحه در ماه جاری: 5
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 40
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسین کشاورز
حسین کشاورز
دبیر

نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

ناصر حقوقی راد
ناصر حقوقی راد
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
موسی توسلیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
فرزانه میرزاییانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ياسر بياتانگل شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
ملوک بیرم وندانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جعفر نوری سلطان آبادیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمدرضا شیعهانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام رضاييانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی یزد
امیر عبدلیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محسن نجاریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سهیلا روحانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه عسگریانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
رضا شفیعیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیف علی مهدویانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
یحیی معروفیانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سیمین دخت سلیمانی فردانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن