:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 342
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1253029
بازدید این صفحه در سال جاری: 364
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1060
:: آرشیو اخبار