:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 326
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715034
بازدید این صفحه در سال جاری: 1447
بازدید این صفحه در ماه جاری: 213
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 62
بازدید این صفحه در روز جاری: 7
HyperLink
 
 
1060
:: افراد ثبت نام شده در انجمن