:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 326
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715091
بازدید این صفحه در سال جاری: 198
بازدید این صفحه در ماه جاری: 31
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1060
:: اعضای هیات مدیره