:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 364
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359219
بازدید این صفحه در سال جاری: 425
بازدید این صفحه در ماه جاری: 29
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1060
:: اعضای هیات مدیره