:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 342
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1253055
بازدید این صفحه در سال جاری: 245
بازدید این صفحه در ماه جاری: 5
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 9
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1060
:: اعضای هیات مدیره