:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 342
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1253073
بازدید این صفحه در سال جاری: 258
بازدید این صفحه در ماه جاری: 5
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره

نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

غلامرضا مولوی
غلامرضا مولوی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
هادی دباغزاده کوچصفهانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد محسن همایونیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فارس بهرامیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طاهره محمدزادهانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مژگان فرخی کری بزرگبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیمان حیدریانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام مقدسانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
علیرضا برجیانعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هلن هوش دقتی فومنانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه نامدارانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ساحل همتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
بهراد پورمحمدیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مریم نخعیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ناهید جلال لوانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ارتش
آرزو بزرگ امیدانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن