:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 355
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864399
بازدید این صفحه در سال جاری: 271
بازدید این صفحه در ماه جاری: 24
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره

حسین کشاورز
حسین کشاورز
دبیر

غلامحسین ادریسیان
غلامحسین ادریسیان
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محیا الله مرادیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی هانیلوانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
لعیا ابراهیمی بهرستاقیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
زرین تاج ولدخانیانگل شناسیدانشگاه های خارج از کشور
زهرا حسینی نژادانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
خدیجه خانعلی هاانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
علی دلیرغفاری آذرانگل شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علی حقیقیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرح کوشکیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسعود بهنیاانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ارغوان وفافرانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
ياسر بياتانگل شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
حمید علی زاده دستجردانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ناهیده مظهری زین آبادانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
وحید نصیریانگل شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
+لیست کامل اعضای انجمن