:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 358
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567433
بازدید این صفحه در سال جاری: 129
بازدید این صفحه در ماه جاری: 19
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 2
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسین کشاورز
حسین کشاورز
دبیر

نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
زهرا اسدالهیانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
سيده رابعه طبري پورانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
سید حسن موسوی طاهرعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی بابل
عاطفه علینقی زادهانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدتقی احدیانگل شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
زهرا رشنوانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
الهام رزمجوانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
صدیقه نبیانانگل شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
قدرت اله صالحی سنگانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا شفیعیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهدی ارشدیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بی بی راضیه حسینی فراشانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
لیلا ماسوریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
افسانه جلیلیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ملیحه کوشکیبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
+لیست کامل اعضای انجمن