:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 364
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780038
بازدید این صفحه در سال جاری: 111
بازدید این صفحه در ماه جاری: 24
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

حسین کشاورز
حسین کشاورز
دبیر

کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سعید فتحیانگل شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
غلامرضا حاتمانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیامک امیریانگل شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
سمیرا لرستانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرناز خیراندیشانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسن خرمیانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
مسعود سوسراییانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
افسانه عموییانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهین فرهمندانگل شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
رضا کلانتریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد یخچالیبیماریهای داخلیدانشگاه‌های وزارت علوم
سارا صادقیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی زابل
علیرضا صالح آبادیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن رحیمیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محسن نجاریانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن