:: منوی سایت
انجمن علمی انگل شناسی ایران
انجمن علمی انگل شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: غلامحسین ادریسیان
تاریخ تاسیس: 1375
تعداد اعضای ثبت نام شده: 364
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041788
بازدید این صفحه در سال جاری: 371
بازدید این صفحه در ماه جاری: 52
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1060
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نادر پسته چیان
نادر پسته چیان
بازرس

کیهان اشرفی فشی
کیهان اشرفی فشی
عضو هیأت مدیره

غلامحسین ادریسیان
غلامحسین ادریسیان
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سمیرا لرستانیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ناصر حقوقی راددامپزشکیدانشگاه‌های وزارت علوم
مجید درخشانی نیاانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمد فلاحانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حبیب محمدزاده حاجی پیرلوانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مهدی شریفبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید احمد کرامتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الهام حاجی علیلوانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ساناز جعفرپوراعظمیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محیا الله مرادیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیقه سرافرازانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی زنجان
بهنام محمدی قلعه بینانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا بابائیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد حسین معتضدیانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کامبیز یعقوبیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن