:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکان کودکان ایران
انجمن علمی پزشکان کودکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: غلامرضا خاتمی قزوینی
تاریخ تاسیس: 1335
تعداد اعضای ثبت نام شده: 452
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2459517
بازدید این صفحه در سال جاری: 139
بازدید این صفحه در ماه جاری: 139
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 44
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1048
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فرید ایمان زاده
فرید ایمان زاده
عضو هیأت مدیره

غلامرضا خاتمی قزوینی
غلامرضا خاتمی قزوینی
رئیس

حامد شفق
حامد شفق
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فلورا قزوینیکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خضر دوس علیوندکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فروغ درخشانیکودکاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خلیل فریورکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
راحله نعمتیکودکاندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عباس داشگرکودکاندانشگاه علوم پزشکی کاشان
همایون رفعتیکودکاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیرضا رجبی نژادکودکاندانشگاه علوم پزشکی اهواز
مرتضي عنبريکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ساسان ساکتکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمید متقی خامنهکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
لیلا خلیلیانکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
پرویز طباطبائی مقدمعفونی اطفالدانشگاه های خارج از کشور
مهران جواهریکودکاندانشگاه علوم پزشکی شیراز
ماندانا ع قادریکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن