:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان اطفال ایران
انجمن علمی جراحان اطفال ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: احمد خالق نژاد طبری
تاریخ تاسیس: 1372
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1195112
بازدید این صفحه در سال جاری: 282
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 5
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1150
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
احمد خالق نژاد طبری
احمد خالق نژاد طبری
رئیس

محسن روزرخ
محسن روزرخ
عضو علی البدل

مریم قوامی عادل
مریم قوامی عادل
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احمد خالق نژاد طبریجراحی اطفالسایر (خارج از دانشگاه)
مریم قوامی عادلجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن روزرخجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ناصر صادقیانجراحی اطفالسایر (خارج از دانشگاه)
محمود سعیداجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فریبا جهانگیریجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید جواد نصیریجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن