:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان اطفال ایران
انجمن علمی جراحان اطفال ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: احمد خالق نژاد طبری
تاریخ تاسیس: 1372
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1522089
بازدید این صفحه در سال جاری: 82
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1150
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محسن روزرخ
محسن روزرخ
عضو علی البدل

احمد خالق نژاد طبری
احمد خالق نژاد طبری
رئیس

مریم قوامی عادل
مریم قوامی عادل
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سید جواد نصیریجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
ناصر صادقیانجراحی اطفالسایر (خارج از دانشگاه)
احمد خالق نژاد طبریجراحی اطفالسایر (خارج از دانشگاه)
محمود سعیداجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم قوامی عادلجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن روزرخجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فریبا جهانگیریجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن