:: منوی سایت
انجمن علمی علوم اعصاب اطفال ایران
انجمن علمی علوم اعصاب اطفال ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: محمد غفرانی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 50
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799146
بازدید این صفحه در سال جاری: 402
بازدید این صفحه در ماه جاری: 61
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1170
::
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد غفرانی
محمد غفرانی
رئیس

زرین تاج کیهانی دوست
زرین تاج کیهانی دوست
خزانه دار

محمودرضا اشرفی
محمودرضا اشرفی
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد جواد آخوندیاناعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا رضاییاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
احمد طالبیان اردستانیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا پیرزادهاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علي خواجهاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عليرضا رضايياعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا قضاویاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محسن جوادزادهاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد کاظم بخشنده بالیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی اکبر مومناعصاب اطفالدانشگاه های خارج از کشور
نرجس جعفریاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد مهدی تقدیریاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شهرام صادق ونداعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تبریز
ناهيده خسروشاهياعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد غفرانیاعصاب اطفالدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن