:: منوی سایت
انجمن علمی علوم اعصاب اطفال ایران
انجمن علمی علوم اعصاب اطفال ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: محمد غفرانی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 49
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1326699
بازدید این صفحه در سال جاری: 13
بازدید این صفحه در ماه جاری: 13
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 0
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1170
::
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پروانه کریم زاده
پروانه کریم زاده
عضو هیأت مدیره

غلامرضا زمانی
غلامرضا زمانی
عضو هیأت مدیره

زرین تاج کیهانی دوست
زرین تاج کیهانی دوست
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ناهيده خسروشاهياعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سپیده عموییاناعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد برزگراعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زرین تاج کیهانی دوستاعصاب اطفالدانشگاه های خارج از کشور
فرح اشرفزادهاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی مشهد
غلامرضا زمانیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد کاظم بخشنده بالیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پروانه کریم زادهاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا قضاویاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سيد حسين حسنپور اونجياعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد مهدی ناصحیاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی اکبر مومناعصاب اطفالدانشگاه های خارج از کشور
محمد جواد آخوندیاناعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شهرام صادق ونداعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تبریز
زهرا پیرزادهاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن