:: منوی سایت
انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران
انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: غلامرضا خاتمی قزوینی
تاریخ تاسیس: 1383
تعداد اعضای ثبت نام شده: 55
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780049
بازدید این صفحه در سال جاری: 204
بازدید این صفحه در ماه جاری: 44
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1013
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علی اکبر سیاری
علی اکبر سیاری
عضو هیأت مدیره

کتایون خاتمی قزوینی
کتایون خاتمی قزوینی
عضو هیأت مدیره

مهری نجفی ثانی
مهری نجفی ثانی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فریبا صیقلیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
سيد مجتبى هاشمىگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
غلامزضا كلونديگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مژگان صباغیانگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا اخوانگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
عزیزالله یوسفیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
غلامرضا خاتمی قزوینیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهاره اسفندیارپورگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
پیمان نصریگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مژگان شمسگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
شكوفه احمدي پورگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا فریبرزیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
ماندانا رفيعيگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی کشتکاریگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
پریسا رحمانیکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن