:: منوی سایت
انجمن علمی داروسازان ایران
انجمن علمی داروسازان ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: محمدرضا پورشوشتری
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 9
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1195157
بازدید این صفحه در سال جاری: 691
بازدید این صفحه در ماه جاری: 7
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 18
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1159
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سید حمید خوئی
سید حمید خوئی
دبیر

علی رزازان
علی رزازان
عضو هیأت مدیره

محمدرضا پورشوشتری
محمدرضا پورشوشتری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سید حمید خوئیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود جلالداروسازیمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
میثم خانلربیکداروسازیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی رزازانداروسازیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا پورشوشتریداروسازیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عباس کبریایی زادهداروسازیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهرام فریبرز فرسادداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرشاد هاشمیانداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید علی سبحانیانداروسازیدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن