:: منوی سایت
انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران
انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: حسن ابوالقاسمی
تاریخ تاسیس: 1383
تعداد اعضای ثبت نام شده: 151
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1577116
بازدید این صفحه در سال جاری: 253
بازدید این صفحه در ماه جاری: 48
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1005
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عزيز اقبالي
عزيز اقبالي
بازرس

امیرعباس هدایتی اصل
امیرعباس هدایتی اصل
عضو علی البدل

حسن ابوالقاسمی
حسن ابوالقاسمی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهرنوش کوثریانکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن ابوالقاسمیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ساسان حجازیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهران نوروزیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه ملکخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
مردآویژ آل بویهخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رکسانا کریمی نژادژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دانشگاه های خارج از کشور
نادر شکیب آزادکودکاندانشگاه علوم پزشکی شیراز
عزيز اقباليخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امیر حسابیکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا گلپایگانیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا بدیعیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی مشهد
داریوش ظهوریکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
مژگان هاشمیهخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
اصغر رامیارخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن