:: منوی سایت
انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران
انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: حسن ابوالقاسمی
تاریخ تاسیس: 1383
تعداد اعضای ثبت نام شده: 151
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468278
بازدید این صفحه در سال جاری: 93
بازدید این صفحه در ماه جاری: 93
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 24
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1005
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسن ابوالقاسمی
حسن ابوالقاسمی
رئیس

بی بی شهین شمسیان
بی بی شهین شمسیان
عضو هیأت مدیره

عزيز اقبالي
عزيز اقبالي
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمود آقابهشتی زوارهکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
نسرین حبیبیانخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد فرانوشخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
اصغر قائمیکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید وفائی تملیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا اکرمی پورخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
عالیه صفزیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسن ابوالقاسمیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد علی احسانیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
آزاده کیومرثیکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
ناهید رئیسیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
وحید فلاحتیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید قنواتخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی آزادخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
آمنه سادات نقاشکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن