:: منوی سایت
انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران
انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: حسن ابوالقاسمی
تاریخ تاسیس: 1383
تعداد اعضای ثبت نام شده: 151
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864448
بازدید این صفحه در سال جاری: 610
بازدید این صفحه در ماه جاری: 67
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1005
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
بی بی شهین شمسیان
بی بی شهین شمسیان
عضو هیأت مدیره

امیرعباس هدایتی اصل
امیرعباس هدایتی اصل
عضو علی البدل

حسن ابوالقاسمی
حسن ابوالقاسمی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حسن منصوری طرقبهخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
داریوش ظهوریکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
اصغر بذرافشانخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
عباسقلی امینیکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم السادات یزدانپرستکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
اصغر رامیارخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا خفاف پورکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
نرگس بیگم میربهبهانیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم جفرودیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
مژگان هاشمیهخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرپور مرادیکودکاندانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید قنواتخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
ثمین علوی بجستانیخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لیلا کوچک زادهخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا اکرمی پورخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن