:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 32
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1795254
بازدید این صفحه در سال جاری: 361
بازدید این صفحه در ماه جاری: 48
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1140
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عباس آزاده جوپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا موقریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه اکبریپرستاریدانشگاه های خارج از کشور
معصومه ایمانی بورآموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه ذاکری مقدمپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا اشراقیمدیریت توانبخشیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهرزاد غیاثوندیانپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود فلاحی خشکنابپرستاریدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فضل الله احمدیبیماریهای داخلیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
نور الدین محمدیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا نیکبخت نصرآبادیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم قراچهبهداشت باروریدانشگاه علوم پزشکی تهران
عزیز شمسپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
الهام نوابپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود شمشیریآموزش بهداشتدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن