:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 70
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634816
بازدید این صفحه در سال جاری: 233
بازدید این صفحه در ماه جاری: 54
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 16
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1140
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
زهره فخریه کاشانانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کوروش دریداروسازیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمدرضا موقریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیروس الهیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی یاسوج
داود عباسیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی گیلان
امیر محمدی دهدزیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه اکبریپرستاریدانشگاه های خارج از کشور
علیرضا ایرج پور اصفهانیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسن نیشابوریگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ساحل حیدرحیدریفیزیک پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
معصومه ذاکری مقدمپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد ارشدی بستان آبادپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تبریز
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﻘﻮﻱطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
نیما بریجانیطب کاردانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد درچینپرتو درمانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن