:: منوی سایت
انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران
انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: شهرزاد غیاثوندیان
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 80
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2034186
بازدید این صفحه در سال جاری: 551
بازدید این صفحه در ماه جاری: 65
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1140
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علیرضا نیکبخت نصرآبادی
علیرضا نیکبخت نصرآبادی
نایب رئیس

شهرزاد غیاثوندیان
شهرزاد غیاثوندیان
رئیس

حمید پیروی
حمید پیروی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرهاد جهانگیریبافت شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
عزیز شمسپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید مصطفی محمودیآسیب شناسی فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمد ذوالعدلپرستاریدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
معصومه ذاکری مقدمپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا امینی علویجهپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا قاضی زادهپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا ایرج پور اصفهانیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عباس آزاده جوپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیما صدرایفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی تهران
رايكا شريفيان اميريجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی کرمان
وحید راشدیسالمند شناسیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
معصومه اکبریپرستاریدانشگاه های خارج از کشور
مسعود فلاحی خشکنابپرستاریدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا زمانیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن