:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 70
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634796
بازدید این صفحه در سال جاری: 232
بازدید این صفحه در ماه جاری: 53
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1140
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمدتقی احدیانگل شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
عزیز شمسپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
منصوره اشقلی فراهانیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
ساحل حیدرحیدریفیزیک پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه الحانیپرستاریدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
شهین عبیری جهرمیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد ارشدی بستان آبادپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تبریز
معصومه ذاکری مقدمپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید خانمحمدیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن اسکندریروانشناسی نظامیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
محمدرضا قاضی زادهپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا امینی علویجهپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجيد كاظميگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
سیما صدرایفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدعلی شهرکیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن