:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 70
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634809
بازدید این صفحه در سال جاری: 48
بازدید این صفحه در ماه جاری: 11
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 1
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1140
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مجید خانمحمدیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیما صدرایفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی تهران
نادر سیگارینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معصومه ایمانی بورآموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدعلی شهرکیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی انصاری فرپرستاری اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدجعفر حکیم الهیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی یزد
کوروش دریداروسازیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
علیرضا ایرج پور اصفهانیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیرضا نیکبخت نصرآبادیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود فلاحی خشکنابپرستاریدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
شهین عبیری جهرمیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدرضا موقریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر محمدی دهدزیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام نوابپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن