:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: امید سبزواری
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 185
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780077
بازدید این صفحه در سال جاری: 489
بازدید این صفحه در ماه جاری: 112
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1102
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدرضا روئینی
محمدرضا روئینی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
زیبا اسلامبولچیلارفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی تبریز
شبنم پورمسلمیکنترل دارودانشگاه علوم پزشکی تهران
سید ابوالقاسم سجادی طبسیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی مشهد
روح اله حسینیسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیمین دشتی خویدکیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مصطفی صفاریفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رسول حدادیفارماکولوژیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
افشین زرقیشیمی داروییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد طاهر بروشکیسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
هادی اسماعیلیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فانک فهیمیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید علیرضا مرتضویفارماسیوتیکسدانشگاه های خارج از کشور
فرهاد نجم الدینداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ماریا توکلی اردکانیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جمشید سلام زادهداروسازی بالینیدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن