:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: امید سبزواری
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 185
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634483
بازدید این صفحه در سال جاری: 252
بازدید این صفحه در ماه جاری: 5
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 30
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1102
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدرضا روئینی
محمدرضا روئینی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مرتضی پیرعلی همدانیشیمی داروییدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین خلیلی افوسیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
تکتم فقیهیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
کتایون درخشندهفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا وطن آرافارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید علیرضا مرتضویفارماسیوتیکسدانشگاه های خارج از کشور
محمدرضا جوادیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا اویسیشیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد حسن هوشدار تهرانیشیمی داروییدانشگاه های خارج از کشور
مصطفی صفاریفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا جهانگرد رفسنجانیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نفیسه صادقیشیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
منصور رستگارپناهداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
هادی عارفیشیمی داروییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا فاضلیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن