:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: امید سبزواری
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 185
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041915
بازدید این صفحه در سال جاری: 1267
بازدید این صفحه در ماه جاری: 114
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 34
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1102
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدرضا روئینی
محمدرضا روئینی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد عباسی نظریداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد عرفانفارماسیوتیکسدانشگاه های خارج از کشور
هادی عارفیشیمی داروییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اسماعیل حریریانفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمید رضا ادهمیفارماکوگنوزیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید محسن نایب پورداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
امید سبزواریسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
داریوش عابدیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مزدا رادملکشاهیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شادی ضیائیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی رجبیداروسازی بالینیدانشگاه های خارج از کشور
فرهاد نجم الدینداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آزاده منائیفارماکوگنوزیدانشگاه علوم پزشکی ایران
اکبر عبداللهی اصلاقتصاد و مدیریت دارودانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن