:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 740
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468293
بازدید این صفحه در سال جاری: 17
بازدید این صفحه در ماه جاری: 17
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1088
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عظیم عارفیفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عبداله فلاح نژادفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عیسی اسماعیل نژادفیزیوتراپیسایر (خارج از دانشگاه)
فائقه متقیانفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
فرشید تهمتنفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ابوالفضل فارسیفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا ریگیفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
اردلان قهرمانیفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سحر کندریفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
حسین عژب زادهفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجید مهدوی نیکفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عليرضا آزمندفیزیوتراپیدانشگاه های خارج از کشور
وحید رضا قریشیفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی سمنان
نرجس نبوی ثالثفیزیوتراپیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
محمد مهدی نیکنامیفیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن