:: منوی سایت
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی بیژنی
تاریخ تاسیس: 1334
تعداد اعضای ثبت نام شده: 226
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 910110
بازدید این صفحه در سال جاری: 866
بازدید این صفحه در ماه جاری: 199
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 56
بازدید این صفحه در روز جاری: 10
HyperLink
 
 
1151
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حامد باطني
حامد باطني
نایب رئیس

فرهاد ناطقي فرد
فرهاد ناطقي فرد
بازرس

سید اسماعیل حسن پور
سید اسماعیل حسن پور
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مجيد راستي اردكانيجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی اکبر جلالیجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد خاکزادجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدي رمضاني اولجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عليرضا صابري قوچانىجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
يوسف شفايي خانقاهجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوراحمد لطيفيجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد جلیلی منشجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد حسين رجبيانجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی ایران
داریوش نادریجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امير هوشنگ نصيري اسكوءيجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عبدالعظيم قلمبرجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ناصر سنجر موسویجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی احمدیجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سيد رضا رفيعجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن