:: منوی سایت
انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران
انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: عباس مدنی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634402
بازدید این صفحه در سال جاری: 169
بازدید این صفحه در ماه جاری: 8
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 28
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1027
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نکیسا هومن
نکیسا هومن
دبیر

نعمت الله عطایی
نعمت الله عطایی
عضو علی البدل

سيد محمد تقى حسينى طباطبائى
سيد محمد تقى حسينى طباطبائى
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علی احمدزادهکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيد ابوالحسن سيدزادهکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نوشین کرمانیکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین عماد ممتازکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
معصومه محکمکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ناهید رحیم زادهکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
مصطفی شریفیانکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
جواد بهشادکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نعمت الله عطاییکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
فخرالسادات مرتضویکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی تبریز
راما نقشی زادیانکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
انیتا رنجبرکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه قانع شعربافنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نکیسا هومنکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
رحیمپور امیریکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
+لیست کامل اعضای انجمن