:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 25
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1577077
بازدید این صفحه در سال جاری: 176
بازدید این صفحه در ماه جاری: 48
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1027
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
رزیتا حسینی
رزیتا حسینی
دبیر اطلاع رسانی

نکیسا هومن
نکیسا هومن
دبیر

حسن اتوکش
حسن اتوکش
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
کامران سبزیانکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید طاهر اصفهانیکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
نوشین کرمانیکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
نسرین اسفندیارکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعوده سبزه چیانکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
حميد محمدجعفريکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
آرش عباسیکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
ناهید رحیم زادهکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
نعمت الله عطاییکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین عماد ممتازکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
راما نقشی زادیانکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
هادی سرخیکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رزیتا حسینیکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا پورنصیریکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی احمدزادهکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن