:: منوی سایت
انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران
انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: عباس مدنی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 19
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949249
بازدید این صفحه در سال جاری: 497
بازدید این صفحه در ماه جاری: 43
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1027
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
معصومه محکم
معصومه محکم
دبیر انتشارات

نکیسا هومن
نکیسا هومن
دبیر

سید طاهر اصفهانی
سید طاهر اصفهانی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مستانه مقتدرینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا بادلیکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بهناز بازرگانینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حميد محمدجعفريکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محمودرضا خزاعیکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
افشین صفایی اصلکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سید یوسف مجتهدینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بنفشه درمنشنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی ارتش
راما نقشی زادیانکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيد محمد تقى حسينى طباطبائىنفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حسین عماد ممتازکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رحیمپور امیریکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
فهیمه عسکریانکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
ناهید رحیم زادهکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيد ابوالحسن سيدزادهکلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
+لیست کامل اعضای انجمن