:: منوی سایت
انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ناصر نقدی
تاریخ تاسیس: 1346
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468290
بازدید این صفحه در سال جاری: 59
بازدید این صفحه در ماه جاری: 59
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1070
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
معصومه جرجانی
معصومه جرجانی
دبیر

محمود سلامی
محمود سلامی
عضو هیأت مدیره

محمد جوان
محمد جوان
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد سیاحفارماکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غلامرضا کمیلیفیزیولوژیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
محمود سلامیفیزیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد جوانفیزیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ناصر نقدیفیزیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معصومه جرجانیفارماکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی محمد شریفیفارماکولوژیدانشگاه های خارج از کشور
مهدی نعمت بخشفیزیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن