:: منوی سایت
انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ناصر نقدی
تاریخ تاسیس: 1346
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136611
بازدید این صفحه در سال جاری: 590
بازدید این صفحه در ماه جاری: 42
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 18
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1070
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد جوان
محمد جوان
خزانه دار

ناصر نقدی
ناصر نقدی
رئیس

محمود سلامی
محمود سلامی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدی نعمت بخشفیزیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
غلامرضا کمیلیفیزیولوژیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
علی محمد شریفیفارماکولوژیدانشگاه های خارج از کشور
معصومه جرجانیفارماکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ناصر نقدیفیزیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد سیاحفارماکولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمود سلامیفیزیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد جوانفیزیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن