:: منوی سایت
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مریم رسولیان
تاریخ تاسیس: 1345
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634455
بازدید این صفحه در سال جاری: 243
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 27
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1034
:: آشنایی با انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مریم رسولیان
مریم رسولیان
رئیس

محمدتقی یاسمی
محمدتقی یاسمی
نایب رئیس

سیداحمد جلیلی
سیداحمد جلیلی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمدرضا خدایی اردکانیروانپزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مریم رسولیانروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیداحمد جلیلیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
همایون امینیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدتقی یاسمیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امیر شعبانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی نصراصفهانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن