:: منوی سایت
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مریم رسولیان
تاریخ تاسیس: 1345
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1795231
بازدید این صفحه در سال جاری: 552
بازدید این صفحه در ماه جاری: 87
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1034
:: آشنایی با انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
همایون امینی
همایون امینی
دبیر

مهدی نصراصفهانی
مهدی نصراصفهانی
عضو هیأت مدیره

محمدتقی یاسمی
محمدتقی یاسمی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
امیر شعبانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
همایون امینیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیداحمد جلیلیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا خدایی اردکانیروانپزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مریم رسولیانروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی نصراصفهانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدتقی یاسمیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن