:: منوی سایت
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مریم رسولیان
تاریخ تاسیس: 1345
تعداد اعضای ثبت نام شده: 10
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2715308
بازدید این صفحه در سال جاری: 387
بازدید این صفحه در ماه جاری: 8
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1034
:: آشنایی با انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدعلی همتی
محمدعلی همتی
عضو هیأت مدیره

سیداحمد جلیلی
سیداحمد جلیلی
عضو هیأت مدیره

مهدی نصراصفهانی
مهدی نصراصفهانی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سیداحمد جلیلیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
همایون امینیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر شعبانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی نصراصفهانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا خدایی اردکانیروانپزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
محمدتقی یاسمیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ربابه مزینانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم رسولیانروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن