:: منوی سایت
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مریم رسولیان
تاریخ تاسیس: 1345
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359153
بازدید این صفحه در سال جاری: 982
بازدید این صفحه در ماه جاری: 84
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1034
:: آشنایی با انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مریم رسولیان
مریم رسولیان
رئیس

محمدتقی یاسمی
محمدتقی یاسمی
نایب رئیس

همایون امینی
همایون امینی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مریم رسولیانروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی نصراصفهانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
امیر شعبانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدتقی یاسمیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا خدایی اردکانیروانپزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
همایون امینیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیداحمد جلیلیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن