:: منوی سایت
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مریم رسولیان
تاریخ تاسیس: 1345
تعداد اعضای ثبت نام شده: 10
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780065
بازدید این صفحه در سال جاری: 485
بازدید این صفحه در ماه جاری: 106
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 32
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1034
:: آشنایی با انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدتقی یاسمی
محمدتقی یاسمی
نایب رئیس

مهدی نصراصفهانی
مهدی نصراصفهانی
عضو هیأت مدیره

محمدعلی همتی
محمدعلی همتی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمدرضا خدایی اردکانیروانپزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
محمدتقی یاسمیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
همایون امینیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیداحمد جلیلیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ربابه مزینانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی نصراصفهانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مریم رسولیانروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
امیر شعبانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن