:: منوی سایت
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مریم رسولیان
تاریخ تاسیس: 1345
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2459456
بازدید این صفحه در سال جاری: 106
بازدید این صفحه در ماه جاری: 106
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1034
:: آشنایی با انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
همایون امینی
همایون امینی
دبیر

محمدرضا خدایی اردکانی
محمدرضا خدایی اردکانی
بازرس

محمدتقی یاسمی
محمدتقی یاسمی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سیداحمد جلیلیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
همایون امینیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی نصراصفهانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدتقی یاسمیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا خدایی اردکانیروانپزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مریم رسولیانروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
امیر شعبانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن