:: منوی سایت
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مریم رسولیان
تاریخ تاسیس: 1345
تعداد اعضای ثبت نام شده: 10
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723761
بازدید این صفحه در سال جاری: 399
بازدید این صفحه در ماه جاری: 20
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 26
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1034
:: آشنایی با انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدتقی یاسمی
محمدتقی یاسمی
نایب رئیس

امیر شعبانی
امیر شعبانی
خزانه دار

مهدی نصراصفهانی
مهدی نصراصفهانی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سیداحمد جلیلیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر شعبانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدتقی یاسمیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
همایون امینیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا خدایی اردکانیروانپزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مریم رسولیانروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ربابه مزینانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی نصراصفهانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن