:: منوی سایت
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: مریم رسولیان
تاریخ تاسیس: 1345
تعداد اعضای ثبت نام شده: 10
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723840
بازدید این صفحه در سال جاری: 43
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 2
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1034
:: آشنایی با انجمن علمی روان‌پزشکان ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدتقی یاسمی
محمدتقی یاسمی
نایب رئیس

محمدرضا خدایی اردکانی
محمدرضا خدایی اردکانی
بازرس

همایون امینی
همایون امینی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدی نصراصفهانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا خدایی اردکانیروانپزشکیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
امیر شعبانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم رسولیانروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ربابه مزینانیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیداحمد جلیلیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدتقی یاسمیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
همایون امینیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن