:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی خواب ایران
انجمن علمی پزشکی خواب ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد فرهادی
تاریخ تاسیس: -
تعداد اعضای ثبت نام شده: 15
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723724
بازدید این صفحه در سال جاری: 352
بازدید این صفحه در ماه جاری: 33
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 48
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1122
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
امین آمالی
امین آمالی
خزانه دار

زهرا بنفشه آل محمد
زهرا بنفشه آل محمد
بازرس

خسرو صادق نیت حقیقی
خسرو صادق نیت حقیقی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
آرزو نجفیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
میر فرهاد قلعه بندیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا عرفانیان عظیم زاده خسرویگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد بیاتجراحی دهان و فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
ثمينه هاشميطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
شبنم جلیل القدرکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
بابک امرابیماریهای ریهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مشيت محمدزادهروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا بنفشه آل محمدطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا ذهبیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
خسرو صادق نیت حقیقیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد فرهادیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
ویدا ایمانیکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
امین آمالیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
خاطره خامنه پورکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
+لیست کامل اعضای انجمن