:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی خواب ایران
انجمن علمی پزشکی خواب ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد فرهادی
تاریخ تاسیس: -
تعداد اعضای ثبت نام شده: 15
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136516
بازدید این صفحه در سال جاری: 625
بازدید این صفحه در ماه جاری: 69
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1122
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
امین آمالی
امین آمالی
خزانه دار

میر فرهاد قلعه بندی
میر فرهاد قلعه بندی
نایب رئیس

محمد بیات
محمد بیات
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علیرضا ذهبیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا عرفانیان عظیم زاده خسرویگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
امین آمالیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
خسرو صادق نیت حقیقیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
ثمينه هاشميطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
میر فرهاد قلعه بندیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
آرزو نجفیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
شبنم جلیل القدرکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
محمد فرهادیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
مشيت محمدزادهروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بابک امرابیماریهای ریهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ویدا ایمانیکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
زهرا بنفشه آل محمدطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
خاطره خامنه پورکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
محمد بیاتجراحی دهان و فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن