:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی خواب ایران
انجمن علمی پزشکی خواب ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد فرهادی
تاریخ تاسیس: -
تعداد اعضای ثبت نام شده: 15
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2715278
بازدید این صفحه در سال جاری: 336
بازدید این صفحه در ماه جاری: 17
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 49
بازدید این صفحه در روز جاری: 7
HyperLink
 
 
1122
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
میر فرهاد قلعه بندی
میر فرهاد قلعه بندی
نایب رئیس

محمد بیات
محمد بیات
عضو هیأت مدیره

محمد فرهادی
محمد فرهادی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
شبنم جلیل القدرکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
محمد فرهادیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
میر فرهاد قلعه بندیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد بیاتجراحی دهان و فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مشيت محمدزادهروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ثمينه هاشميطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا بنفشه آل محمدطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
امین آمالیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا عرفانیان عظیم زاده خسرویگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا ذهبیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
خسرو صادق نیت حقیقیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
ویدا ایمانیکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
آرزو نجفیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
خاطره خامنه پورکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
بابک امرابیماریهای ریهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن