:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی خواب ایران
انجمن علمی پزشکی خواب ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد فرهادی
تاریخ تاسیس: -
تعداد اعضای ثبت نام شده: 15
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136618
بازدید این صفحه در سال جاری: 90
بازدید این صفحه در ماه جاری: 11
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 4
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1122
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد بیات
محمد بیات
عضو هیأت مدیره

محمد فرهادی
محمد فرهادی
رئیس

زهرا بنفشه آل محمد
زهرا بنفشه آل محمد
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
خسرو صادق نیت حقیقیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
میر فرهاد قلعه بندیروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا عرفانیان عظیم زاده خسرویگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
شبنم جلیل القدرکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاطره خامنه پورکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
زهرا بنفشه آل محمدطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
ویدا ایمانیکودکاندانشگاه علوم پزشکی قزوین
آرزو نجفیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
امین آمالیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
ثمينه هاشميطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
مشيت محمدزادهروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بابک امرابیماریهای ریهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیرضا ذهبیطب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد فرهادیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد بیاتجراحی دهان و فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن