:: منوی سایت
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: مصطفی اقلیما
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 81
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634489
بازدید این صفحه در سال جاری: 324
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 75
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1068
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مصطفی اقلیما
مصطفی اقلیما
رئیس

فریبا درخشان نیا
فریبا درخشان نیا
نایب رئیس

ملیحه عرشی
ملیحه عرشی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
رقیه محمدزادهمددکاری اجتماعیدانشگاه‌های وزارت علوم
فاطمه نصیری زادهمددکاری اجتماعیدانشگاه‌های وزارت علوم
اعظم جنتیمددکاری اجتماعیدانشگاه‌های وزارت علوم
عایشه علیارمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
فاطمه جلالیانمددکاری اجتماعیدانشگاه‌های وزارت علوم
اسما بنی اسدمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
محمد باباپورمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
کبری قوامی کیویمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مریم لطیفیانمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پریا پورحسین هندآبادمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نیلوفر امامی نیامددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
یحیی گراوندنیامددکاری اجتماعیدانشگاه‌های وزارت علوم
اسماعیل عباسی زاغهمددکاری اجتماعیدانشگاه‌های وزارت علوم
عصمت خالقیمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
زهرا زراعتیمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
+لیست کامل اعضای انجمن