:: منوی سایت
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: مصطفی اقلیما
تاریخ تاسیس: -
تعداد اعضای ثبت نام شده: 70
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136640
بازدید این صفحه در سال جاری: 966
بازدید این صفحه در ماه جاری: 184
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 43
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1068
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسین حاج بابایی
حسین حاج بابایی
عضو هیأت مدیره

ملیحه عرشی
ملیحه عرشی
عضو هیأت مدیره

مصطفی اقلیما
مصطفی اقلیما
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
اعظم جنتیمددکاری اجتماعیدانشگاه‌های وزارت علوم
جلال شریف سه گردکانمددکاری اجتماعیدانشگاه‌های وزارت علوم
هادی آتشی گلستانیمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
زهرا میرزائیمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مریم ذبیحی پورسعادتیمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
زهرا خانلریمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نیلوفر امامی نیامددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مرتضی دانائی فرمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
خالد سلطانیانمددکاری اجتماعیدانشگاه‌های وزارت علوم
غنچه راهبمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
فاطمه بزرگنیاده چشمهمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مریم مشیدیمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
حسین حاج باباییمددکاری اجتماعیدانشگاه‌های وزارت علوم
عاطفه صفرابادی فراهانیمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عذرا فرمانیمددکاری اجتماعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
+لیست کامل اعضای انجمن