:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 37
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 910145
بازدید این صفحه در سال جاری: 568
بازدید این صفحه در ماه جاری: 104
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1174
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
نیلوفر السادات نوریانگفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مریم زلفی سبیلگفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مینا فتوحیگفتار درمانیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
احسان همتیگفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید سلطانیگفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
صبا سيدينگفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهنوش فاضلیگفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
هانیه گل محمدیگفتار درمانیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سیما فرپورگفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مونس رضاییگفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نگین مرادیگفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر پورصادقگفتار درمانیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
غزاله رستم زادهگفتار درمانیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
فرانک کیانفرعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
میترا مسعودیگفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن