:: منوی سایت
انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران
انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: فرهاد هنجنی
تاریخ تاسیس: 1388
تعداد اعضای ثبت نام شده: 6
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567450
بازدید این صفحه در سال جاری: 151
بازدید این صفحه در ماه جاری: 22
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1144
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مرتضی حیدری
مرتضی حیدری
بازرس

سید مخمد گلشنی
سید مخمد گلشنی
دبیر

علی اصیلیان مهابادی
علی اصیلیان مهابادی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد علی نیل فروش زادهبیماریهای پوستدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتضی حیدریبیماریهای پوستدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید مخمد گلشنیبیماریهای پوستدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد ایمانیبیماریهای پوستدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی اصیلیان مهابادیبیماریهای پوستدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرهاد هنجنیبیماریهای پوستدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن