:: منوی سایت
انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران
انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: جعفر آی
تاریخ تاسیس: 1395
تعداد اعضای ثبت نام شده: 3
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715083
بازدید این صفحه در سال جاری: 383
بازدید این صفحه در ماه جاری: 56
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1179
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علی اکبر علیزاده
علی اکبر علیزاده
خزانه دار

جعفر آی
جعفر آی
رئیس

محمدرضا نورانی
محمدرضا نورانی
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
جعفر آیمهندسی بافتدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اکبر علیزادهمهندسی بافتدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدرضا نورانیبافت شناسیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
+لیست کامل اعضای انجمن