:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 5
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799153
بازدید این صفحه در سال جاری: 195
بازدید این صفحه در ماه جاری: 23
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 4
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1119
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پدرام ملک پوریآموزش بهداشتدانشگاه های خارج از کشور
نوشین آذریعلوم آزمایشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی
محمدامین احمدی فقیهآموزش بهداشتدانشگاه علوم پزشکی ایران
دردی قوجقبیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سید مهدی میرهاشمیبیوشیمی بالینیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن