:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 5
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359215
بازدید این صفحه در سال جاری: 379
بازدید این صفحه در ماه جاری: 32
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 7
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1119
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سید مهدی میرهاشمیبیوشیمی بالینیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدامین احمدی فقیهآموزش بهداشتدانشگاه علوم پزشکی ایران
نوشین آذریعلوم آزمایشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی
دردی قوجقبیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پدرام ملک پوریآموزش بهداشتدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن