:: منوی سایت
انجمن علمی طب سنتی ایران
انجمن علمی طب سنتی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: نفیسه حسینی یکتا
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 69
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359198
بازدید این صفحه در سال جاری: 3473
بازدید این صفحه در ماه جاری: 152
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 36
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1064
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
روشنک قدس
روشنک قدس
عضو علی البدل

محمود خدادوست
محمود خدادوست
عضو هیأت مدیره

امیرمهدی طالب
امیرمهدی طالب
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حسین کارگر برزیطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه معینیطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود خدادوستطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد تحویل زادهداروسازی سنتیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد ابراهیم زحلی نژادطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرجان اختریپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی همدان
روجا رحیمیداروسازی سنتیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیدحامد موسوی اصیلپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سپیده کلوریپزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا معماریانیداروسازی سنتیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرضیه قرائتیداروسازی بالینیدانشگاه شاهد
نرگس شریفی دارانیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مینا محبیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyed Ali Mozaffarpurطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آسیه جوکارطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
+لیست کامل اعضای انجمن