:: منوی سایت
انجمن علمی طب سنتی ایران
انجمن علمی طب سنتی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: نفیسه حسینی یکتا
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 69
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1461466
بازدید این صفحه در سال جاری: 746
بازدید این صفحه در ماه جاری: 5
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 90
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1064
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
روشنک قدس
روشنک قدس
عضو علی البدل

نفیسه حسینی یکتا
نفیسه حسینی یکتا
رئیس

شیرین پروین رو
شیرین پروین رو
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محبوبه بزرگیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رقیه جوانطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
فاطمه معینیطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا عباسیانطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد انصاریپورطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مامک هاشمی حبیب آبادیطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا معماریانیداروسازی سنتیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید مصطفی اعرج خداییطب سنتی ایرانیدانشگاه شاهد
الهام زارعیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی گیلان
محمود بابائیانطب سنتی ایرانیدانشگاه شاهد
فرشته قراططب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyed Ali Mozaffarpurطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد ابراهیم زحلی نژادطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه مرادیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیدحامد موسوی اصیلپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن