:: منوی سایت
انجمن علمی طب سنتی ایران
انجمن علمی طب سنتی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: نفیسه حسینی یکتا
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 69
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799603
بازدید این صفحه در سال جاری: 2567
بازدید این صفحه در ماه جاری: 295
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 59
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1064
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عبداله بهرامی
عبداله بهرامی
عضو هیأت مدیره

محمود خدادوست
محمود خدادوست
عضو هیأت مدیره

شیرین پروین رو
شیرین پروین رو
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مرتضی مجاهدیطب سنتی ایرانیدانشگاه شاهد
آزاده غیائیداروسازی سنتیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا مسرورچهرطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین کارگر برزیطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نرگس شریفی دارانیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید مجید غضنفریطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
فاطمه حکیمیطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه معینیطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
آسیه جوکارطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
محبوبه بزرگیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود بابائیانطب سنتی ایرانیدانشگاه شاهد
وحید تفضلیپزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محبوبه کربلایی شهربابکیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
مینا محبیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم نواب زادهطب سنتی ایرانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن